BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over de start van het lesseizoen 2020-2021, het onderzoek naar de ventilatiesystemen en het akkoord over de nieuwe gezamenlijke cao.

Personeelsbijeenkomsten januari 2021

De volgende bijeenkomsten vinden plaats in januari 2021.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Vervolg BplusC-ProBiblio Klantreis

Oktober en november duiken we bij BplusC in het verleden. Drie grote landelijke evenementen – de Maand van de Geschiedenis, Nederland Leest en de Kinderboekenweek – staan dit jaar namelijk allemaal in het teken van geschiedenis. We pakken dit aan als een BplusC-breed project. Geschiedenis is een thema dat bij jong tot oud tot de verbeelding spreekt en waar alle afdelingen een bijdrage aan kunnen leveren. Hiermee geven we ook een vervolg aan de uitkomsten van de klantreis. Een projectteam is gestart om deze maanden vorm te geven, maar we kunnen jouw hulp en inspiratie hierbij heel goed gebruiken. Verslind jij in je vrije tijd geschiedenisboeken en -documentaires? Weet jij veel van oude muziek, klassieke talen of Leidse historie bijvoorbeeld? Heb je ideeën voor het programma of de aankleding? Of wil je iets exposeren of zelf een activiteit organiseren, laat het weten! Lees verder…

Wie: Lara Bleijerveld en Saskia ten Houten | Status: lopend

Start lesseizoen 2020-2021 - Inschrijvingen en gebruik vouchers

Het nieuwe lesseizoen bij BplusC is begonnen. We zijn er trots op dat we een coronaproof programma Lessen & Cursussen aan kunnen bieden! Middels bijgevoegde informatie hebben we al onze leerlingen op 25-8 geïnformeerd. In de start/plaatsingsbrief die alle leerlingen ontvangen, volgt specifieke informatie per discipline. Dit jaar wordt pas na afloop van de proeflesweken bepaald welke lessen definitief door kunnen gaan en welke niet. Gedurende de proeflesweken zullen de coördinatoren van L&C en KS er alles aan doen om voor alle groepslessen het minimum aantal deelnemers te kunnen halen. We verwachten de komende periode nog veel aanmeldingen van leerlingen, die eerst hebben afgewacht hoe het nieuwe lesseizoen eruit komt te zien. Ook hebben nog veel mensen een voucher die zij dit lesseizoen kunnen inzetten.

Wie: Willem van Moort/Lara Bleijerveld | Status: lopend

ICT - Opslag data in de cloud

In de vorige BplusCetera hebben we jullie geïnformeerd dat we gebruik gaan maken van dataopslag in de cloud. OneDrive en Sharepoint van Microsoft (Office 365) komen in de plaats van resp. de H:// en de I://schijf. De overstap naar opslag in de cloud is op 15-8 jl. gemaakt en betekent dat iedereen moet wennen aan een nieuwe manier om je data op te zoeken en op te slaan. De collega's van afdeling ICT hebben alles op alles gezet om jullie te ondersteunen bij deze overgang. Er is een uitgebreide handleiding gemaakt, er zijn online informatiesessies georganiseerd en er zijn heel veel vragen beantwoord. Mede door de inspanningen van Hans, Pepijn en Brigitte is de overgang naar de data in de cloud soepel verlopen. Dit is een belangrijke stap in het klaarmaken van onze ICT-infrastructuur voor de toekomst. Het streven is om per 1-7-2021 een situatie te hebben gecreëerd, waarin we flexibel kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Bekijk de handleiding en de veelgestelde vragen.

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

HuiswerkKamers in Het Gebouw gaan door

De HuiswerkKamers, georganiseerd door JES Rijnland, zijn gestopt per 1 juli jl. De reden hiervoor is dat de HuiswerkKamers onderdeel uitmaakten van de aanbesteding in het Welzijnsdomein, die is gewonnen door SOL. Inmiddels is duidelijk dat de HuiswerkKamer in Het Gebouw - uitgevoerd door SOL i.s.m. JES Rijnland - vanaf september doorgaat op de maandagen en donderdagen tussen 14.45 -18.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: afgerond

BplusC uitleenpost in woonzorgcentrum De Parelvissers

Ook de BplusC uitleenpost in woonzorgcentrum De Parelvissers is gestopt per 1 juli jl. Het contract is opgezegd door Libertas, naar aanleiding van de uitkomsten van de aanbesteding in het Welzijnsdomein. De aanbesteding voor dit onderdeel is gewonnen door Incluzio. BplusC wil graag een alternatief organiseren in de focuswijk Zuid-West en heeft dit ook - direct na de bekendmaking van de gunning van de aanbesteding - bij de nieuwe samenwerkingspartners kenbaar gemaakt.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: afgerond

Onderzoek ventilatie div. locaties - update stand van zaken

Gedurende de zomerperiode is op diverse leslocaties onderzocht óf de ventilatie aan de RIVM-richtlijnen voldoet, zo ja welke ruimtes coronaproof gebruikt kunnen worden en welke maatregelen nodig zijn om dit mogelijk te maken. Dit was met name van belang voor de groeps- en ensemblelessen in het komende lesseizoen. Zoals jullie elders in deze nieuwsbrief kunnen lezen kunnen alle lessen - met hier en daar wat aanpassingen zoals de taallessen online - in september coronaproof van start!

Wie: Frank Baetens | Status: afgerond

Afdeling P&O wordt HR

Tijdens de sollicitatieprocedure voor de vervanger van Ciska Mertens is duidelijk geworden dat tegenwoordig vooral de Engelstalige term HR (Human Resource) wordt gebruikt en de term P&O (Personeel & Organisatie) niet heel gangbaar meer is. Inhoudelijk verandert er niets aan de taken van de stafafdeling of aan de functies, maar we vervangen de term P&O overal door de term HR. Vanaf 1-9-2020 spreken we van de afdeling HR, met een HR-adviseur en een HR-medewerker. De komende tijd zal de wijziging in ons organogram en de diverse beleidsstukken worden aangepast.

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Coronamaatregelen en intrekken van verlof

Door de bijzondere situatie ten gevolge van de corona-uitbraak begin dit jaar heeft het mt eerder besloten niet mee te werken aan het intrekken van reeds gepland verlof. Een lastig besluit, waar vrijwel iedereen bij BplusC door is geraakt. We realiseren ons terdege dat dit in individuele gevallen tot lastige situaties heeft geleid. De vakantie - waar we met z'n allen zo naar hadden uitgekeken - pakte anders uit en voelde in veel gevallen helemaal niet als 'tijd voor jezelf' of 'een periode van rust, waarin je tot jezelf kunt komen en de batterij weer kunt opladen'. En dat terwijl de coronacrisis - thuis en op het werk - veel van ons allen heeft gevergd en we die rust en tijd voor onszelf hard nodig hadden. Ondanks al deze overwegingen was dit een noodzakelijke maatregel, omdat we het ons niet konden veroorloven dat iedereen alsnog zijn uitgestelde verlof zou opnemen zodra BplusC weer geopend zou zijn voor klanten en bezoekers. We wisten immers nog niet hoelang de beperkende maatregelen zouden duren. Hoe langer de beperkende maatregelen zouden duren hoe groter de hoeveelheid uitgestelde verlofuren in theorie zou kunnen worden. Dit zou de continuïteit van onze dienstverlening op termijn in gevaar kunnen brengen. Inmiddels lijkt het virus onder controle en zijn de BplusC-locaties weer open. Op voorwaarde dat dit zo blijft, kan per 1-9 a.s. de tijdelijke maatregel - m.b.t. het intrekken van verlof - vervallen. Voor het geval we worden geconfronteerd met een tweede golf besmettingen en maatregelen beraden we ons op minder belastende maatregelen rondom het opnemen/intrekken van verlof.

Wie: mt | Status: lopend

Definitief akkoord cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken

Vanuit de brancheorganisaties is bekendgemaakt dat er een mijlpaal is bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB met maar liefst vier vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond, ligt er op beide cao-tafels een akkoord over dezelfde afspraken. De afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke caoO dit najaar een feit zal zijn. Met het samengaan van de twee grootste cao’s in de sector cultuur is een grote stap gezet naar één cao voor de cultuursector; dit was een aanbeveling van de SER en een van de speerpunten uit de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Een gezamenlijke cao bevordert de samenwerking tussen culturele branches, een horizontale loopbaan door de cultuursector, de vereenvoudiging van HR en gelijkheid tussen medewerkers in multidisciplinaire organisaties. Al meerdere branches hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in aansluiting.

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender 2020 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in september 2020 op het programma staat.

Wie: Linda Capel | Status: afgerond

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Deze maand: