Basisonderwijs

Of uw school nu op zoek is naar leuke, losse projecten of een Cultuur Pakket waarmee de school invulling kan geven aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie; het kan allemaal!

Zoek en bestel

U kunt onze projecten de plek geven die bij de school, de leerkrachten en de kinderen past. BplusC zorgt voor een professionele impuls op het gebied van beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, muziek, taal & media en toneel.

Wij richten ons op betekenisvol leren: voor de onderwerpen van de projecten laten wij ons inspireren door steeds een ander leergebied. Zo vindt u aansluiting bij uw lesprogramma en kunnen de kinderen door de jaren heen bovendien een leerlijn volgen: Ik en de wereld, Taal en rekenen, Natuur en techniek, Kunst of Tijd. Het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Cultuur in de Spiegel, de 21e-eeuwse vaardigheden en het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormen samen het fundament.

De projecten zijn er in twee versies: Cultuur Basis en Cultuur Plus. De Plus-projecten duren een half uur langer. De meerwaarde van deze projecten ligt niet alleen besloten in een langere lesduur: bij het ene project komen er meerdere kunstdisciplines aan bod, bij een ander project werken de kinderen met bijzondere materialen en bij nog weer een ander project krijgen ze les van twee verschillende vakleerkrachten.

Schoolvoorstellingen
Als onderdeel van onze Cultuur Pakketten kunnen kinderen elk schooljaar naar schoolvoorstellingen. BplusC zorgt voor een gevarieerd professioneel programma, zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de scholen.

Werken aan kwaliteit
Werk met BplusC aan cultuureducatie met kwaliteit! Door van tijd tot tijd inspiratie buiten de deur te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus of bijeenkomst, blijven leerkrachten en teams gemotiveerd en hebben zij meer plezier in hun werk. Ook met ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van ouderbijeenkomsten of vakleerkrachten, kan BplusC zorgen voor meerwaarde of de dagelijkse lespraktijk verrijken.