Meer BplusC

BplusC is dé organisatie voor ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten in Leiden en omstreken

We zetten ons in zodat alle Leidenaren kunnen meedoen aan de samenleving als zelfstandige positief kritische burgers. Daarom dragen wij bij aan het vergroten van het leesplezier en leesvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid. En zetten we in op de ontwikkeling van creatieve en culturele vaardigheden. Dat doen we in onze vijf bibliotheekvestigingen en de vier locaties in de stad waar we cursussen voor verschillende kunstdisciplines organiseren. 

BplusC – een plek waar mensen welkom en gelijk zijn, ongeacht achtergrond, etniciteit, seksualiteit, inkomen, religie, politieke overtuiging of kennisniveau. Waar je niets hoeft, maar - als je wilt - wordt uitgedaagd en geprikkeld. 

Lang leve leesplezier

Bibliotheektarieven per 1 juli 2019
tot 18 jaar gratis
vanaf 18 jaar € 42,00

Online bibliotheek
Met het BplusC bibliotheekabonnement kun je automatisch lid worden van de online bibliotheek. Je kunt je hier registreren. 

Bekijk hier de huisregels van BplusC.

Ontdek je talenten

Volg een cursus of workshop bij BplusC en ontdek de danser, muzikant of kunstenaar in jou. Er wordt les gegeven in zo’n 30 instrumenten, van basgitaar tot trombone, van cello tot piano. Of volg een opstap- of een opfriscursus, een leuke manier om (weer) muziek te gaan maken. In 5 lessen leer je je eerste noten spelen of krijg je tips om je spel te verbeteren. Er zijn diverse orkesten, popbands en ensembles waarin je met anderen kunt samenspelen.

Kun je niet drummen in huis? Maak dan gebruik van de oefenruimtes in locatie Muziekhuis, alleen of met je band. Instrumenten en apparatuur zijn te huur. Er zijn akoestische oefenruimtes, voorzien van een piano, in locatie Rapenburg. Je kunt ook danslessen volgen (o.a. klassiek, modern, jazz, urban) en toneelspelen. In de beeldende cursussen, zoals schilderen, beeldhouwen, naaitechnieken, edelsmeden of fotografie, ontwikkel je je creatieve kant. Heb je altijd al een vreemde taal willen leren? BplusC biedt veel taalcursussen aan, van Arabisch tot Zweeds.

Wat kun je nog meer van ons verwachten?

BplusC organiseert ook diverse activiteiten. Zo is er vier keer per jaar een Debat in de Bieb over een actueel thema. Elke laatste donderdag van de maand is er een filmavond Van boek tot doek in bibliotheeklocatie Merenwijk. In de Qbus-zaal van locatie Muziekhuis kun je elke week genieten van optredens pop, rock, jazz of wereldmuziek. Het Centrum voor Amateurkunst Leiden houdt 6 keer per jaar een Open Podium, zowel in de Qbus als in de Theaterzaal van locatie Het Leidse Volkshuis. Er zijn optredens muziek, cabaret, poëzie, toneel en dans.

 

De missie van BplusC

BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis.De visie van BplusC luidt:

  • We zijn er voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig
  • Kwaliteit is waar we voor staan
  • Wat we doen is relevant
  • We stralen creativiteit uit
  • We doen het samen
  • En dat laten we zien!

 

Statutaire naam: Stichting Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur
KvK nummer: 27310808
BTW nummer: NL818869033
Postadres: Postbus 4035,2301 RA, Leiden
Algemene e-mailadres: info@bplusc.nl
Namen bestuursleden: Margot Nicolaes (vz) en Evert Bancken
Namen leden raad van toezicht: Edwin van der Spek (vz), Foort van Oosten, Sterre Rooijakkers, Jaklien Wotte en Farida Span

Samenstelling RvT 

Datum aantreden 

Datum aftreden 

Herkiesbaar 

Edwin van der Spek 

01.07.2019 

01.07.2027 

Niet herkiesbaar 

Foort van Oosten 

01.03.2018 

01.03.2026 

Niet herkiesbaar 

Sterre Rooijakkers 

01.07.2019 

01.07.2027 

Niet herkiesbaar 

Jaklien Wotte 

01.01.2023 

01.01.2027 

Herkiesbaar 

Farida Span 

01.01.2023 

01.01.2027 

Herkiesbaar 

René van Leeuwen 

01.05.2023 

01.05.2027 

Herkiesbaar 

Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022 (samenvatting)
WNT 2022

Meerjarenbeleidsplan 2024-2027

Doelstelling van de organisatie (zoals in statuten of KvK):
Stimuleren van de individuele en collectieve mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing op het gebied van maatschappelijke en culturele vorming.

Beloning beleid
Cao’s waaronder personeel valt: afhankelijk van de aard van de werkzaamheden ofwel de cao bibliotheken dan wel de cao Kunst Educatie.

Vacatieregeling Bestuur en Leden Raad van Toezicht die op verzoek ter inzage is: Alleen Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

BplusC voldoet aan de ANBI status.

BplusC is gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). De BplusC bibliotheek en het Centrum voor Kunst en Cultuur voldoen aan het kwaliteitskader ‘Kwaliteit in Beeld’ en het Taalhuis Leiden/Leiderdorp aan het kwaliteitskader ‘Zicht op Ontwikkeling’.

   

Met ingang van 1 januari 2020 zijn alle BplusC locaties (binnen- én buitenruimtes)@BplusC #leidencultuur