Voortgezet onderwijs

Van een losse workshop tot een goed gevulde kunstdag met meerdere workshops, van een festivaldag met voorstellingen en workshops tot een ‘stage challenge’, een langer durend toneelproject: het kan allemaal.

Zoek en bestel

Haal meer expertise in school met onze vakexperts. Vlieg bijvoorbeeld een danser, acteur, muzikant of beeldend kunstenaar in die naadloos kan vertellen over zijn of haar vak als ondersteuning voor de lessen Kunst algemeen. Kom naar het Muziekhuis, hét multifunctionele muziekcentrum in het hartje van Leiden. Daar kunnen scholen gebruik maken van alle mogelijkheden: oefenruimtes met instrumenten/backline, de Qbus (zaal met podium), bar of opnamestudio.

In Kunst en cultuur op school geven wij een inkijkje in de mogelijkheden. Laat u inspireren, kies doelgericht, vertel uw wensen of vraag advies. Wij zijn graag uw partner, om bij u op school kunst en cultuur een extra stimulans te geven: met meerwaarde en onder begeleiding van onze professionele vakdocenten.

Leesplezier in het Voortgezet Onderwijs
Over het algemeen hebben veel kinderen die de basisschool verlaten plezier in lezen. Dat leesplezier neemt vanaf de brugklas af, volgens de Monitor van de Bibliotheek op school. Met leesproducten ondersteunt BplusC scholen bij het vasthouden dan wel bevorderen van het leesplezier, van de brugklas tot en met het examenjaar.

Leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid (informatievaardigheid) komen samen in de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een strategisch, meerjarig samenwerkingsverband tussen bibliotheken en scholen. Doel is om gezamenlijk de schoolresultaten van jongeren te verbeteren.

Werken aan kwaliteit
De kwaliteit van cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid is sterk afhankelijk van de deskundigheid van mensen die met jongeren werken, naast de middelen en faciliteiten van scholen. De manier waarop docenten lessen verzorgen en de manier waarop ze tegen cultuureducatie, lezen en mediawijsheid aankijken is zeer divers. Iedereen – vaak ook binnen dezelfde school – pakt het anders aan. Daarom steekt BplusC graag energie in effectieve ondersteuning op het gebied van cultuureducatie en lezen en mediawijsheid. Zodat u zelf kwaliteit kunt bieden.

Junior Taalcafé
BplusC is gestart met een nieuw project genaamd Junior Taalcafé. Hier ontmoeten leerlingen van het Da Vinci City College leerlingen van een andere middelbare school. Internationale Schakelklassen (ISK) is een onderdeel van het Da Vinci College waarbij er onderwijs wordt gegeven aan nieuwkomers; kinderen die de taal nog niet genoeg spreken om deel te nemen in het reguliere onderwijs. Kinderen kunnen van elkaar leren, nieuwe contacten opdoen en ongemerkt bezig zijn met taal in een rijke omgeving als de bibliotheek.

Junior Taalcafé wordt binnen BplusC namens team Onderwijs ontworpen en gedraaid door Michelle Smit en namens team Taalhuis door Jiske van Loon. Het Junior Taalcafé heeft hiervoor een subsidie gekregen van de Koninklijke Bibliotheek vanuit de regeling Leesoffensief. Alle middelbare scholen (vmbo t/m vwo) kunnen zich nog opgeven voor de volgende cycli. Junior Taalcafé past perfect binnen thema's als burgerschap, de vakken Nederlands en Maatschappijleer en kan ook dienen als onderzoeksonderwerp voor een profielwerkstuk. Voor meer informatie email naar: onderwijs@bplusc.nlLees hier meer over het Junior Taalcafé.

Maatwerk
BplusC vindt het belangrijk om aan te sluiten bij uw vraag. Daarom ontwikkelt BplusC ook workshops, producten, voorstellingen, scholing en ondersteuning op maat. Heeft uw school bijvoorbeeld een speciale themaweek, verdieping of verbreding nodig bij een vak, zoekt u invulling voor een ouderavond of heeft u een andere specifieke vraag? Wij denken graag met u mee! Neem gerust contact op.