Junior Taalcafé

In september en oktober 2021 is BplusC gestart met een nieuw project genaamd Junior Taalcafé. Bij het Junior Taalcafé ontmoeten leerlingen van het Da Vinci City College leerlingen van een andere middelbare school. 

Internationale Schakelklassen (ISK) is een onderdeel van het Da Vinci College waarbij er onderwijs wordt gegeven aan nieuwkomers; kinderen die de taal nog niet genoeg spreken om deel te nemen in het reguliere onderwijs. Kinderen kunnen van elkaar leren, nieuwe contacten opdoen en ongemerkt bezig zijn met taal in een rijke omgeving als de bibliotheek. 

Het Nederlandse sociale leven speelt zich nog steeds vooral af op verengingen, die niet altijd even bekend of toegankelijk zijn voor deze groep ISK leerlingen. Het Junior Taalcafé vindt daarom onder schooltijd plaats. Elke week maken de kinderen een opdracht met een didactische invulling. Daarna zijn de kinderen vrij om samen te ontdekken wat hen verbindt. Dit zijn belangrijke eigenschappen om op te doen in onze snel veranderende - en soms ook - polariserende tijd.  

Vorige editie Junior Taalcafé 
De eerste cyclus van zes sessies is net afgelopen. Tijdens deze cyclus ontmoetten de leerlingen van het Da Vinci City College en Het Bonaventuracollege Agora elkaar. Ook voor Agora leerlingen was het een manier om extra bezig te zijn met taal en nieuwe werelden te ontdekken. Tijdens de laatste les brachten de Agora leerlingen een bezoek aan de ISK school. De kinderen gingen aan de slag met het bakken van een pepernotenrecept. Dit recept was in de taal van herkomst van de ISK leerlingen. Deze talen liepen uiteen van het Arabisch, Tigrinya, Dari tot het Engels. De leerlingen vertaalden samen de recepten naar het Nederlands en dit is zeer goed gelukt met heerlijke pepernoten als resultaat.

Deelnemen aan het Junior Taalcafé 
Junior Taalcafé wordt binnen BplusC namens team Onderwijs ontworpen en gedraaid door Michelle Smit en namens team Taalhuis door Jiske van Loon. Het Junior Taalcafé heeft hiervoor een subsidie gekregen van de Koninklijke Bibliotheek vanuit de regeling Leesoffensief. Alle middelbare scholen (vmbo t/m vwo) kunnen zich nog opgeven voor de volgende cycli. Junior Taalcafé past perfect binnen thema's als burgerschap, de vakken Nederlands en Maatschappijleer en kan ook dienen als onderzoeksonderwerp voor een profielwerkstuk. Voor meer informatie email naar: onderwijs@bplusc.nl.