Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

Tijdens de vergadering van 9 juli heeft de ondernemingsraad twee nieuwe leden mogen verwelkomen! Vanuit de afdeling Lessen & Cursussen hebben Kurt Berger en Ingeborg Cneut zich opgegeven om hun afdeling te vertegenwoordigen. 

We blijven nog op zoek naar een tweede vertegenwoordiger voor de afdeling Klantenservice, dus mocht je interesse hebben, aarzel dan niet om je aan te melden. 

Door het vertrek van Wim de Ru moest er ook een nieuwe vicevoorzitter gekozen worden, iemand die de voorzitter kan vervangen bij ziekte of afwezigheid. Nadat leden zich kandidaat hadden gesteld en een stemmingsronde, is Pepijn Uitterhoeve aangesteld als nieuwe vicevoorzitter. 

De ondernemingsraad heeft een instemmingsverzoek ontvangen voor het document Strategisch HR-beleid. Naar aanleiding hiervan is een delegatie (Pepijn en Katja) in gesprek gegaan met de raad van bestuur. Na het gesprek zijn er een aantal wijzigingen in het document aangebracht en heeft de raad van bestuur toegezegd dat er een apart document 'Regeling bij vragen of klachten' komt en dat er gewerkt wordt aan een opleidingsplan.
De ondernemingsraad heeft in de vergadering van 13 augustus ingestemd met het aangepaste Strategisch HR-beleid. 

Naast vergaderen heeft de ondernemingsraad ook een training gevolgd (op 1,5 meter afstand). Bij deze training was het de insteek om voor de nieuwe leden wat basiskennis over de WOR (Wet op de ondernemingsraden) te krijgen en voor de gehele or om meer kennis over arbowetgeving en -rechten te krijgen. De or vond de training erg leuk en leerzaam. Hopelijk stelt deze kennis ons in staat om jullie in de toekomst nog beter te kunnen vertegenwoordigen! 

Iedereen een fijne start van het nieuwe seizoen gewenst! 

Katja Ouwerkerk