Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

De or is verheugd om te kunnen mededelen dat er een nieuwe preventiemedewerker is gevonden in de persoon van Sachar WirlDe or heeft instemmingsrecht bij het aanstellen van een nieuwe preventiemedewerker en is om die reden betrokken geweest bij het proces. Sachar is de nieuwe HR-medewerker van BplusC en zal in combinatie met deze functie de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Tijdens de overlegvergadering op 8 oktober was de kennismaking en heeft de ir vragen kunnen stellen aan Sachar. De beantwoording hiervan leidde tot een goed gesprek en de or kijkt uit naar de samenwerking met Sachar. 

Het aantreden van de nieuwe preventiemedewerker lijkt een geschikt moment om met de rvb in gesprek te gaan over het arbobeleid. De or heeft zich tijdens de arbo-scholing in augustus waardevolle kennis eigengemaakt en zou dit inzicht graag delen met de rvb. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het onderwerp werkdruk, omdat de or meent dat dit een belangrijk aspect van het arbobeleid is. 

De afdeling Facilitair zou graag een terugkoppeling ontvangen naar aanleiding van het gesprek met Willem van Moort over de aandachtspunten op de werkvloer. De or wil waar mogelijk helpen om verbetering te realiseren voor alle betrokkenen. 

Afsluitend wil de or graag iedereen een goede gezondheid en sterkte wensen in deze periode. 

Wil je zelf de volgende or-vergadering bijwonen? Dat kan! De vergaderingen zijn openbaar. Op donderdag 12 november komt de ondernemingsraad weer bijeen van 10.30-12.00 uur. Je kunt meedoen via deze link. 

Hartelijke groeten, 

Namens de ondernemingsraad 

Bas van Emmerik