Bericht van Willem van Moort

Tijdens de bekendmaking van de aanscherping van de coronamaatregelen bekroop mij – net als wellicht velen van jullie – een gevoel van terug bij af.

We zijn nog nauwelijks bekomen van de eerste coronagolf, de start van het lesseizoen en de heropening van al onze locaties of we zitten alweer in risiconiveau ‘zeer ernstig’ op de routekaart van de rijksoverheid.

Begin dit jaar is ’t ons gelukt om samen door de lockdownperiode te komen en ik ben ervan overtuigd dat we dat met elkaar opnieuw kunnen. Maar toch realiseer ik mij ook terdege dat het niet meevalt. Het georganiseer rond collega’s en leerlingen met milde klachten, het gedoe en gemopper van klanten en leerlingen bij de toegang tot onze locaties en in het algemeen het niet aflatende coronanieuws. De strengere maatregelen betekenen dat er de komende periode opnieuw veel van ons allen gevraagd gaat worden, zowel op werk als in de privésfeer.

In de vorige nieuwsbrief hebben we het document ‘BplusC Regeling bij vragen en klachten’ gepubliceerd, waarin duidelijk beschreven staat waar je binnen BplusC terechtkunt als je wel wat steun kunt gebruiken, als je het even niet meer weet en wilt praten of je niet goed voelt. Dat kan als je klachten ervaart, maar ook preventief, juist om verzuim te voorkomen. Met de komst van Sachar Wirl, onze HR-adviseur, hebben we – met instemming van de or – ook weer een preventiemedewerker. Lees meer over deze rol verderop in deze nieuwsbrief.

Het maakt de situatie niet anders, maar het kan je wellicht toch helpen om deze tweede golf goed te doorstaan. Weet in ieder geval dat de mogelijkheden er zijn en maak er gebruik van als je ze nodig hebt.

Laten we samen volhouden en elkaar steunen waar het kan!

Willem van Moort