Bibliotheekvernieuwing

Uitrol Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Binnenkort kunnen mensen die moeite hebben met het vinden van online informatie over de digitale dienstverlening van de overheid terecht met vragen hierover bij het IDO in de bibliotheek. Het betreft vragen over bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, belastingen, pensioen en uitkeringen. 

Volgens cijfers vinden vier miljoen Nederlanders het moeilijk om deze informatie digitaal te vinden en om die reden openen de bibliotheken landelijk een informatiepunt. Bij het informatiepunt krijgen mensen hulp bij het vinden van de juiste informatie of worden zij doorverwezen naar de instantie bij wie zij terechtkunnen.

 

Om dit onder de aandacht te brengen, start half februari een landelijke campagne op televisie en sociale media vanuit de KB. Deze campagne is vooral gericht op naamsbekendheid bij het brede publiek. Later in het jaar zullen landelijke campagnes meer ingezet worden op specifieke doelgroepen. Lokaal zullen wij vanuit BplusC aanhaken op deze campagnes en ook i.s.m. de gemeente hierover communiceren naar ons publiek, maar ook naar onze partners.

Deze landelijke campagne krijgt veel exposure en zodra de bibliotheek weer open mag kunnen klanten hier dan ook met vragen over komen bij de klantenservice van BplusC. Vandaar dat verschillende collega’s van de klantenservice op dit moment een e-learning volgen en begin februari een online training krijgen. De training is gericht op vraagherkenning en zakelijke empathie. En leren ze goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ze kunnen mensen verwijzen naar het maatschappelijk middenveld of naar de juiste overheidsinstantie als vragen heel specifiek zijn.

Het is best uniek dat er organisatie-overstijgend nu een landelijk netwerk van Informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheken komt. De bibliotheek is laagdrempelig en mensen kunnen er makkelijk binnenlopen, vandaar dat lokaal de samenwerking met partijen waarnaar doorverwezen kan worden goed moet zijn. Els Snijder en Saskia ten Houten zijn druk bezig dit netwerk in kaart te brengen en contacten te leggen, waar die er nog niet zijn.

In Leiderdorp, de Merenwijk en in de Nieuwstraat komt er een fysiek punt met een spreekuur. In het begin nog bemand door Els, maar uiteindelijk door vrijwilligers. Wij hopen het IDO in september officieel en feestelijk te kunnen openen tijdens de Week van Lezen en Schrijven… maar tot die tijd gaan we in ieder geval starten met de dienstverlening voor zover dat mogelijk is in coronatijd.

We houden jullie op de hoogte!

Saskia ten Houten

Projectleider Bibliotheekvernieuwing