Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

Tien december was de laatste vergadering van or-lid Katja Ouwerkerk. De ondernemingsraad was unaniem van mening dat Katja zeer gemist zal worden en wil Katja ook via deze weg heel hartelijk bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en goede ideeën. Door het vertrek van Katja heeft de ondernemingsraad op dit moment plek voor twee nieuwe or-leden:

Een vanuit Klantenservice en een vanuit Innovatie & Onderwijs. Léonie van der Geest, die zich in 2019 kandidaat heeft gesteld vanuit I&O valt door recente verschuivingen van afdelingen nu onder de afdeling Evenementen & Communicatie (voorheen P&P). Pepijn Uitterhoeve (eerst staf, nu V&F) heeft de plek van Katja automatisch ingevuld.

Werk je dus in de Klantenservice of bij I&O en lijkt het je leuk en interessant om mee te praten en mee te denken over de organisatie? Dan is dit je kans! Zeker nu er spannende tijden aanbreken met de aanbesteding kunnen we jouw hulp, inzichten en vragen goed gebruiken.

Wil je eerst meer weten wat een or-lidmaatschap inhoudt? Vraag het Bas en Léonie of een van de andere or-leden. Of kijk een keer mee tijdens een van onze online vergaderingen. Je bent van harte welkom! Op donderdag 11 februari komt de ondernemingsraad weer bijeen van 10.30-12.30 uur. Je kunt meedoen via deze link.

Waar houden wij ons zoal mee bezig?

De ondernemingsraad is in samenwerking met de raad van bestuur en de preventiemedewerker (Sachar Wirl) bezig het arbobeleid verder te verbeteren. De eerste stap hiervoor is een gezamenlijke intentieverklaring voor het arbobeleid van BplusC. In de vergadering van januari is Sachar bovendien aangeschoven om een aantal arbo-onderwerpen te bespreken, zoals de Risico-inventarisatie en -evaluatie, de resultaten van het Medewerkeronderzoek en arbo in relatie tot thuiswerken.

Er is verder gewerkt aan het reglement van de ondernemingsraad. Dit blijkt een taaie kluif, maar de ondernemingsraad slaat zich dapper door de formele taal en ingewikkelde regels heen om het document te actualiseren.

Tijdens het overleg met de raad van bestuur in december is uitgebreid stilgestaan bij de plannen van de gemeente om een deel van de taken van BplusC aan te besteden. Dit kan grote consequenties hebben voor de organisatie en de or wil er samen met de rvb alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor alle betrokkenen.

Op 17 december heeft de or kennisgemaakt met de voltallige raad van toezicht (rvt) van BplusC. Meestal spreekt de or met een commissie van 2 personen uit de rvt. Er leefde al een tijdje de wens om ook eens kennis te maken met de andere leden. De maatregelen rond het coronavirus maakten dat een virtuele vergadering de beste optie bleek. Afgezien van het kennismaken zelf is er gesproken over de aanbesteding en over het overleg tussen de or en de rvt.

Bas van Emmerik en Léonie van der Geest