Facilitair weetje

Nieuwe ideeën, ja graag!

Betrek ons op tijd in je ideeën, zodat we mee kunnen denken. 

We willen heel graag met jullie meedenken! Als het nu gaat om nieuwe software, andere instrumenten, meer iPads, andere inrichting, nieuwe voorzieningen. Betrek ons op tijd in je ideeën, zodat we mee kunnen denken en helpen om de beste oplossing te zoeken, die we ook kunnen ondersteunen.

Op die manier kunnen we er rekening mee houden bij de planning van onze werkzaamheden, bestellingen, transport, licenties etc. etc, zodat we ook ruim de tijd hebben om de dienstverlening goed in te richten. Haastklussen en last minute-vragen zijn een garantie voor mislukkingen. En dat willen we nu juist niet, omdat die mislukking vooral veel tijd, energie, ergernis en frustratie kost. En als laatste: de klant is er niet mee geholpen en BplusC staat er niet goed op.

Kom maar op met je ideeën! We zijn er klaar voor.
Help ons met verbeteren en mail dus je vraag of klacht naar: ICT@BplusC.nl of Facilitair@BplusC.nl en wij pakken het op.

Dank jullie wel alvast!

Frank Baetens
Hoofd Vastgoed & Facilitair