Bericht van Willem van Moort

In de personeelsbijeenkomst van 14 januari jl. hebben we teruggekeken op het bijzondere jaar 2020. Bijzonder op vele manieren.

We hebben het zwaar gehad met z’n allen door eindeloos wijzigende coronamaatregelen en aanscherpingen. Versoepelingen en lockdowns wisselden elkaar in rap tempo af. We moesten omgaan met boze klanten, teleurgestelde leerlingen, thuiswerken, thuisonderwijs, beperkte bewegingsvrijheid, mondkapjes, 1,5 meter en noem alles maar op.

Ondanks al deze toestanden heeft 2020 ons ook veel moois opgeleverd. Saamhorigheid en betrokkenheid, nieuwe manieren van samenwerken en lesgeven, nieuwe samenwerkingsverbanden en vooral een bewijs van onze waarde voor de samenleving en de stad. We hebben oneindig veel voorbeelden van warme en hartelijke reacties van mensen die heel blij zijn dat we toch open zijn, zelfs als de voordeur dicht is. En daar doen we het voor!

Ik kan jullie allemaal niet vaak genoeg bedanken voor jullie inzet, optimisme en doorzettingsvermogen.

Tijdens de personeelsbijeenkomst hebben we ook vooruitgekeken naar de toekomst aan de hand van de startnotitie ‘Bibliotheek, Cultuureducatie, Cultuurparticipatie’, waarin de eerste contouren worden geschetst van de aanbesteding Cultuur waar we in 2022 mee te maken gaan krijgen.

Hiervoor geldt eigenlijk – net als voor corona – dat er positieve en negatieve kanten aan zitten. Afhankelijk van hoe het definitieve bestek voor de aanbesteding eruit zal gaan zien, kunnen er bedreigingen op ons af komen, maar zeker ook kansen.

We proberen invloed uit te oefenen om de bedreigingen zo klein mogelijk en de kansen voor BplusC zo groot mogelijk te maken. Vooralsnog vooral in de contacten met de gemeente, maar als het nodig is op termijn ook via andere kanalen.

Zoals ik ook in de personeelsbijeenkomst heb benadrukt, gaan we alles doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk van de dienstverlening van BplusC kunnen behouden met zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid.

Om hier zo sterk mogelijk in te staan, is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken: extern met de culturele instellingen in de stad en intern met mt, or, medewerkers van alle afdelingen, zzp’ers en vrijwilligers.

Ik verwacht jullie gauw weer te spreken!

Willem van Moort