BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over het nieuwe projectoverleg, de subsidies in Voorschoten en Wassenaar en de gewijzigde openingstijden van Het Leidse Volkshuis.

Personeelsbijeenkomsten juni 2020

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op maandag 8 juni van 9.00-10.30 uur en donderdag 11 juni van 13.00-14.30 uur in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

ProBiblio - Klantreis

In samenwerking met ProBiblio brengen we een klantreis (customer journey) in kaart. Een klantreis is een tool die inzicht geeft in de ervaringen van gebruikers van de bibliotheek. Het dient als startpunt voor het verbeteren van processen met als doel deze gebruikerservaring te verbeteren.
Als onderwerp voor onze klantreis hebben we gekozen voor het zoeken en vinden van materialen in bibliotheek Nieuwstraat. Waar start de zoektocht van onze klanten? Al thuis op onze website of geïnspireerd door iets in de actualiteit? Of wil een klant zich laten inspireren in de bibliotheek? En hoe vindt hij daar zijn weg? Is bewegwijzering en plaatsing duidelijk? Waar verwacht de klant dat iets zal staan? Wanneer wil hij hulp? Wat verwacht hij dan van onze klantadviseurs? Wat verwacht hij te zien op een catalogus-pc? Waar en op welk moment kunnen wij iets toevoegen voor een positieve beleving bij onze klanten?

Om dit hele proces in kaart te brengen, vinden er zogenaamde safari’s plaats: ter plekke kijken hoe je de juiste titel vindt, wat wordt hierin ervaren? Er vinden ook interviews met klanten plaats en ten slotte is er op dinsdag 10 maart om 13.30 uur een ideeënsessie met een multidisciplinair team: collega’s van Collectievorming, Marketing, Bibliotheekvernieuwing en uiteraard ook medewerkers van de Klantenservice. Wil je meedenken? Laat het weten!

Voor meer achtergrondinformatie en klantreizen bij collega-instellingen kun je terecht op de website van ProBiblio.

Wie: Lara Bleijerveld Status: lopend

Aankondiging Medewerkeronderzoek (MO)

BplusC voert elke twee jaar een Medewerkeronderzoek (MO) uit. Ook in 2020 is dat weer het geval. De uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek wordt op 31 maart verstuurd. Jullie hebben tot en met 15 april de gelegenheid om het MO in te vullen.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

Projectoverleg vervangt Kalenderoverleg en Redactieoverleg

Het doel van het Kalenderoverleg en het Redactieoverleg was een betere afstemming tussen alle afdelingen bij zowel het bedenken van activiteiten en evenementen als de praktische uitvoering daarvan. In het Kalenderoverleg zaten de hoofden, in het Redactieoverleg coördinatoren en projectleiders. Met ingang van dit jaar zijn het Kalender- en Redactieoverleg samengevoegd tot het Projectoverleg, met afgevaardigden (van hoofd tot medewerker) uit alle afdelingen:

P&P: Livia Vliegen en Miranda Dubbeldam
L&C: Jan van den Berg of Vivian Wesselingh
KS: Nico Zinke of Lily Visser
I&M: Léonie van der Geest of Loes Schwenke
V&F: Frank Baetens

Alles wat we bij BplusC doen, is terug vinden in een jaarplanning, die voor het hele jaar vooruit wordt gevuld door alle afdelingen en uiteindelijk goedgekeurd door het mt. Deze vastgestelde jaarplanning is leidend voor de inzet van afdelingen als Vastgoed & Faciltair en Marketing & Communicatie.
Projectleiders/contactpersonen van specifieke evenementen of activiteiten worden, indien nodig, uitgenodigd voor het overleg. Iedere laatste week van de maand is er een terugkoppeling naar het mt over de voortgang.
Een van de eerste acties is dat binnenkort iedereen in de organisatie de jaarplanning kan inzien. 

Wie: Linda Capel Status: lopend

Informatiepunt Digitale overheid - Digitale inclusie

In 2019 is de KB (Koninklijke Bibliotheek) gestart met pilots Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) als onderdeel van het beleid gericht op digitale inclusie. Een IDO is een fysiek punt waar klanten terecht kunnen als zij vragen hebben over de overheid: rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort. Ook kunnen mensen deelnemen aan cursussen Klik & Tik en Digisterker om digitale vaardigheden op te doen. Deze cursussen worden bij BplusC al aangeboden vanuit het Taalhuis. Het Taalhuis is onderdeel van het Taalpact, een netwerk van samenwerkingspartners in de regio gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid. Binnen het Taalpact werkt BplusC samen met o.a. stichting Lezen & Schrijven, diverse gemeenten, het UWV, zorg- en welzijnsinstellingen en aanbieders van taaltrainingen.

In september 2020 – tijdens de Week van de Alfabetisering – zal BplusC in bibliotheek Nieuwstraat en Stevenshof een IDO openen. In 2021 volgt een IDO in de bieb in Leiderdorp.

De IDO's vormen een waardevolle aanvulling op onze activiteiten in het Taalhuis. Mensen die blijvend ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek en nog meer niet-digivaardige burgers kunnen deelnemen aan digivaardigheidscursussen in de bibliotheek.

In de periode tot september zullen collega's van de afdeling Klantenservice worden geschoold d.m.v. blended learning (ofwel gemengd leren, met de inzet van verschillende werkvormen en middelen, zowel klassikaal als online) en zullen vrijwilligers voor de IDO's worden gezocht.

Wie: Hélène Neerhoff Status: lopend

Huisvestingsproblematiek BplusC

In reactie op de collegebrief van december 2019 heeft BplusC de keuze gemaakt om de huisvesting in het centrum van Leiden van vier panden terug te brengen naar twee panden. Eén pand waarin alle kernfuncties van BplusC behalve muziek kunnen worden ondergebracht en één pand specifiek voor muziek. Er zijn verschillende scenario's uitgewerkt, die verder met de gemeente zullen worden besproken.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Subsidie gemeente Voorschoten

BplusC heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Voorschoten om BplusC m.i.v. 1-1-2020 geen subsidie meer te verstrekken voor de activiteiten in de gemeente. Afhankelijk van de reactie zullen we een besluit moeten nemen over continuïteit van onze lessen en activiteiten in Voorschoten.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Subsidie gemeente Wassenaar

De gemeente Wassenaar heeft laten weten m.i.v. 1-1-2021 te gaan werken met een nieuw subsidiebeleid. We gaan met de gemeente Wassenaar in gesprek om zo snel mogelijk helder te krijgen hoe dat beleid eruit zal zien en wat dit voor BplusC zal betekenen. Afhankelijk van de reactie zullen we een besluit moeten nemen over de continuïteit van onze lessen en activiteiten in Wassenaar.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Nieuwe VW-bus

Het is zover! We hebben een nieuwe bus voor het vervoer tussen de verschillende locaties. Zodra de BplusC belettering is aangebracht, is de bus weer duidelijk herkenbaar in het straatbeeld. Klik hier voor een filmpje van de onthulling van de bus.

Wie: Frank Baetens Status: afgerond

Wijziging openingstijden Het Leidse Volkshuis

In het mt is besloten dat Het Leidse Volkshuis voortaan in de schoolvakanties gesloten zal zijn en op vrijdagen van 14.00-19.00 uur, omdat er dan geen lessen en cursussen zijn ingeroosterd. Gebruik van Het Leidse Volkshuis in de schoolvakanties en op de vrijdagmiddag kan alleen in overleg met afdeling Vastgoed & Facilitair. De eventuele verhuringen, al geboekte evenementen en vergaderingen die reeds in Rapla staan, gaan gewoon door.
De Klantenservice zoekt uit of de blokkeringen ook in Rapla zichtbaar te maken zijn.
Klanten die voorheen in de schoolvakanties in Het Leidse Volkshuis gebruikmaakten van de mogelijkheid om (muziek) te studeren, kunnen terecht in bibliotheek Merenwijk.

Wie: Frank Baetens Status: afgerond

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne – voortschrijdende – jaarplanning 2020 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in maart 2020 op het programma staat.

Wie: Linda Capel Status: lopend

BplusC in het nieuws

  • De Leidse Glibber besteedt uitgebreid aandacht aan de Poezieweek 2020 bij BplusC
  • De uitslag van de aanbesteding in het Welzijnsdomein is bekendgemaakt, door Unity en Sleutelstad
  • Vivian Wesselingh en Vera Klunne werden geïnterviewd over Cultuureducatie op Sleutelstad
  • Raad voor Cultuur is bezorgd over het tekort aan openbare bibliotheken. Klik hier voor het artikel.
  • Leiden is de nummer 1 filestad van Nederland