Bericht van Willem van Moort

In het mt zijn we de eerste twee maanden vooral heel druk geweest met (het voorbereiden van) brieven, bezwaren en gesprekken met de diverse gemeenten waar BplusC actief is. Er speelt nogal wat op dit moment.

Leiden

In Leiden moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van de huisvesting in het centrum van de stad. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste: de huidige huisvesting wordt te duur, met name door aangekondigde nieuwe huurovereenkomsten waarmee BplusC financieel verantwoordelijk wordt voor het zg. huurdersonderhoud, zonder dat hier extra subsidie tegenover staat. Ten tweede: we hebben de opdracht om buiten het centrum meer te gaan doen in de wijken.

BplusC onderzoekt diverse scenario’s om in het centrum van vier naar twee panden terug te gaan. We doen ons uiterste best om onze dienstverlening in het centrum van Leiden te waarborgen en de verplichting voor het huurdersonderhoud niet ten koste van de inhoud te laten gaan: ‘Eerst de inhoud, dan de stenen’! In maart gaan we verder in gesprek met de gemeente over de mogelijke scenario’s.

Naast de plannen voor het oplossen van de huisvestingsproblematiek in het centrum bespreken we de verantwoording van de KPI’s (resultaatafspraken) 2019.

Voorschoten en Wassenaar

De gemeente Voorschoten heeft met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020 besloten te stoppen met het subsidiëren van kunsteducatie. De gemeente Wassenaar heeft aangekondigd haar subsidiebeleid per 1-1-2021 te gaan wijzigen.

We hebben bij de gemeente Voorschoten bezwaar gemaakt tegen dit besluit; in een lopend lesseizoen.
Met de gemeente Wassenaar gaan we op korte termijn in gesprek, aangezien ons aanbod voor het lesseizoen 2020-2021 binnenkort vastgesteld moet worden. Duidelijkheid over de subsidieregeling is hiervoor een voorwaarde.

Verder in deze nieuwsbrief o.a. informatie over het komende Medewerkeronderzoek 2020 en de ProBiblio-klantreis.

Veel leesplezier!

Willem van Moort