Nieuws P&O

Aanpassing contractvorm | Overlijdensbericht | Jubilea | Vacatures

Aanpassingen contractvormen

Naar aanleiding van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is besloten om de medewerkers die voorheen een min-maxcontract hadden een contract voor een vast aantal uren aan te bieden. Inmiddels is bijna iedereen onder deze nieuwe afspraken gestart.

Het enige flexcontract waarvan BplusC nu nog gebruikmaakt is het nulurencontract, dat in principe voor een aanloopperiode van een half jaar wordt afgesproken, of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waarin tijdelijk zo nu en dan extra hulp nodig is.

Overlijdensbericht

15 februari jl. is onze oud-collega Sulu Kukler overleden. De uitvaart heeft 20 februari plaatsgevonden.

Jubilea

  • Corrianne Hoekstra (40 jaar)
  • Ietje Moonen (25 jaar)

Vacatures

Invulling vacatures

Léonie van der Geest blijft tot 1 augustus a.s. coördinator Talen bij de afdeling Lessen & Cursussen.