Tarieven en lesvormen muziek

voor cursusjaar 2019-2020Lesvormen (met ingang van seizoen 2019-2020)

G - Groepsles:
2 leerlingen krijgen 40 minuten les, 3 leerlingen 60 minuten.
H - Klassikale les: 4-8 leerlingen krijgen 60 minuten les.
S - Strippenkaart: verkrijgbaar in 5, 10 of 15 lessen (uitsluitend voor volwassenen)
I -  Individuele les: je kunt kiezen voor elke week een half uur les (37 lessen) of eens per twee weken (18 lessen) per lesseizoen.

Lestarieven muziek 2019-2020 (incl. btw) - betalen in termijnen (10x) mogelijk  (wijzigingen voorbehouden)

    Leiden Leiderdorp/ Wassenaar tarief 1-4 Wassenaar - tarief 2 - 5 Wassenaar - tarief 3 - 6 Buiten regio
      Oegstgeest/Voorschoten
tariefgroep 1: t/m € 20.384 tariefgroep 2:
€ 20.384 t/m € 34.300
Tariefgroep 3:
€ 34.300 t/m € 68.507
 
Lesvorm   Jeugd < 21 jaar tarief in 10 termijnen Tarief in 10 termijnen Tarief in 10 termijnen
H Groepsles >4 € 54,50 € 63,10 € 34,30 € 51,40 € 57,10 € 95,00
G Groepsles <4 € 66,40 € 77,20 € 42,00 € 62,90 € 69,90 € 127,80
I30 Ind. 30 wk € 81,50 € 120,80 € 51,60 € 77,30 € 86,90 € 191,90
I30-18 Ind. 30 min 2wk € 42,40 € 60,50 € 28,00 € 40,10 € 44,40 € 106,50
  Talentklas € 104,10 € 135,50 € 77,60 € 98,50 € 109,30 € 188,70
               
Lesvorm Volwassenen > 21 jaar Tarief in 10 termijnen Tarief in 10 termijnen Tarief in 10 termijnen
H Groepsles >4 € 81,60 € 93,30 € 51,50 € 77,10 € 85,60 € 95,00
G Groepsles <4 € 97,10 € 111,40 € 62,30 € 91,20 € 102,20 € 127,80
I30 Ind 30 wk € 1.17,40 € 150,30 € 78,80 € 111,20 € 123,20 € 191,90
I30-18 Ind 30 min 2wk € 60,90 € 75,00 € 41,60 € 57,30 € 64,10 € 99,50
S30-10   10 - lessenkaart € 39,00 € 42,40 € 28,00 € 35,60 € 41,40 € 57,60
S30-15 15-lessenkaart € 58,50 € 63,60 € 41,50 € 53,40 € 62,10 € 86,40
S30-5 5-lessenkaart € 19,50 € 21,20 € 14,00 € 17,80 € 20,70 € 28,80
               
    Leerlingen Niet-leerlingen        
K Ensembletarief 1 * € 127 € 284 Ensembles die wekelijks repeteren of met een lagere frequentie en meer lestijd
K Ensembletarief 2 * € 75 € 166 Ensembles die 2-wekelijks repeteren    

* Het ensembletarief geldt alleen voor leerlingen van de muziekschool, niet voor cursisten van andere afdelingen

De lessen zijn altijd jaarcursussen (37 lessen), tenzij anders vermeld. Als je je via de website inschrijft voor een cursus op een vaste dag en tijd (bijvoorbeeld de kindercursussen of orkesten en ensembles) krijg je per mail een bevestiging van je
aanmelding en daarna bericht van plaatsing.

Bij uitval van meer dan drie lessen van een jaarcursus, krijgt u aan het eind van het cursusjaar lesgeldrestitutie over de vervallen lessen die het aantal van drie te boven gaan.

Het tarief dat u dient te betalen is afhankelijk van:

1. je woonplaats
2. leeftijd
3. het bruto gezinsinkomen (alleen voor leerlingen uit Wassenaar)
4. lesvorm

Voor leerlingen die niet in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Wassenaar wonen, geldt automatisch het Tariefgroep ‘overige gemeenten’

Korting: Eventuele kortingen worden berekend bij inschrijving, behalve voor muziek en dans.
Deze worden begin oktober berekend en gelden voor het lopende cursusjaar. Korting op korting is niet mogelijk.
Voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest waar thuis geen geld is voor lessen kan bij het Jeugdcultuurfonds een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage. Voor meer informatie zie jeugdfondssportencultuur.nl

Plaatsing
Of lessen/cursussen kunnen doorgaan hangt soms af van het aantal deelnemers. BplusC behoudt zich het recht voor (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) lessen of cursussen uit te stellen, te annuleren of een alternatief aanbod te doen. De beslissing over plaatsing, indeling bij een bepaalde lesvorm en duur van de lessen berust bij het hoofd afdeling Lessen & Cursussen. Leerlingen die al les hebben, worden in het volgend seizoen met voorrang geplaatst.