Kortingen

Eventuele kortingen worden berekend bij inschrijving, behalve voor muziek en dans. Deze worden begin oktober berekend en gelden voor het lopende cursusjaar. Korting op korting is niet mogelijk. Mensen uit Leiden en Leiderdorp met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de kortingsregeling van hun gemeente.

Jeugdfonds Cultuur
Het Jeugdfonds sport en cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen ook kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage. Gemeenten hanteren eigen spelregels voor de hoogte van dit bedrag.

Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. 

Alle cursussen

  • 65+ korting: 10% korting op alle cursusgelden met uitzondering van de basis computer-cursussen en cursussen speciaal voor ouderen. Peildatum is 1 september.
  • CJP-korting: 10% korting bij workshops, lezingen en voorstellingen. U dient dit aan te tonen door het opsturen of overhandigen van een kopie van uw CJP pas.

Kortingen muziekschool
Gezinskorting geldt alleen voor leerlingen tot 21 jaar, uit de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Wassenaar bij cursussen boven € 255,00.

  • Korting bij 2 cursussen: 10% korting op het totaalbedrag.
  • Korting vanaf 3 cursussen: 15% korting op het totaalbedrag.
  • 65+ Korting: 10% korting op alle cursusgelden, met uitzondering van de cursussen speciaal voor ouderen. Peildatum is 1 september.

Korting voor leden van Harmonie, Fanfare en Brassbands in Leiden, Oegstgeest en Wassenaar: 15% korting op de tarieven D, E, H.

Korting op korting is niet mogelijk.

Korting dans- en theaterschool
Korting geldt voor alle dans en/of muziektheater jaarcursussen met een minimumtarief van 255,- euro. Het gaat om lessen van één cursist, voor zowel tot 21 jaar als vanaf 21 jaar. Korting op korting is niet mogelijk.

  • Bij 2 cursussen: 15% korting
  • Bij 3 cursussen: 25% korting
  • Bij 4 cursussen of meer: 30% korting

Deze korting is een korting op het totaalbedrag.

Passepartoutprijs:€ 1330,- (geldig tot 21 jaar, indien het totale bedrag aan lesgeld jaarcursussen hoger ligt dan 1282,-)

Talentenklassen
De talentenklassen zijn lespakketten waarin al korting is verwerkt.
Op de talentenklaspakketten is dus geen extra korting van toepassing.

Talentenklas 6 t/m 8 jaar
De woensdagles word gecombineerd met twee aanvullende danslessen per week bij BplusC. Dit is bij de lesprijs inbegrepen.

Talentenklas 9 t/m 12 jaar en 12 t/m 18 jaar
De zaterdaglessen worden gecombineerd met twee aanvullende danslessen per week bij BplusC. Dit is bij de lesprijs inbegrepen.