Gelijke Kansen

Kinderen die hun talenten kunnen ontwikkelen groeien op tot zelfstandige en vrije burgers. Goed onderwijs is daarvoor de basis.

Samen met peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen en maatschappelijke organisaties als BplusC, bundelt de gemeente Leiden daarom de krachten om kinderen met een minder gunstige uitgangspositie dezelfde kansen te kunnen bieden als  andere kinderen. In de gemeente Leiden is het beleid voor Voor- en vroegschoolse educatie (vve) bekend onder de naam Gelijke Kansen, voorheen OnderwijsKansen. Vanwege de expertise op het gebied van taal- en leesbevordering vormt BplusC een vaste partner binnen het Gelijke Kansen beleid van de gemeente Leiden.

Gelijke kansen 0-12 jaar
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) stimuleert de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Aan de hand van uiteenlopende thema’s leren kinderen van 0 tot 12 jaar door middel van lezen, spel en  interactie allerlei vaardigheden. BplusC biedt een selectie aan materialen die bij jonge kinderen passen. De leesproducten zijn ontwikkeld om kinderen een taalstimulans te geven. Niet alleen voor jonge, maar ook voor oudere kinderen heeft BplusC een selectie aan materialen die bij hen passen. De leesproducten zijn te leen voor alle soorten kinderopvang en voor alle scholen.