Basisonderwijs

Of uw school nu op zoek is naar leuke, losse projecten of een Cultuur Pakket waarmee de school invulling kan geven aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie; het kan allemaal!

Zoek en bestel

Geef onze projecten de plek die bij de school, de leerkrachten en de kinderen past! BplusC zorgt voor een professionele impuls op het gebied van leesmotivatie, taalontwikkeling & literatuur, beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, muziek, media en toneel.

Leesmotivatie, taalontwikkeling & literatuur
Een goede taalontwikkeling is een belangrijke factor voor schoolsucces. Het werken aan taalvaardigheid en het bevorderen van leesmotivatie zijn dus van essentieel belang. Met een strategisch, meerjarig samenwerkingsverband tussen bibliotheek, school en gemeente maken we gezamenlijk een kwaliteitsslag in het leesonderwijs. We zetten vooral in op leesmotivatie, want dat zorgt voor meer lezen. En meer lezen betekent: beter in taal! Onze leesconsulenten komen ook graag bij u langs om te kijken hoe de leesomgeving op school een impuls kan krijgen. Dit is een belangrijke factor bij het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen.

Cultuureducatie
Wij richten ons op betekenisvol leren: voor de onderwerpen van de projecten laten wij ons inspireren door steeds een ander leergebied. Zo vindt u aansluiting bij uw lesprogramma en kunnen de kinderen door de jaren heen bovendien een leerlijn volgen: Ik en de wereld, Taal en rekenen, Natuur en techniek, Kunst of Tijd. Het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Cultuur in de Spiegel, de 21e-eeuwse vaardigheden en het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormen samen het fundament.

De projecten zijn er in twee versies: Cultuur Basis en Cultuur Plus.
De Plus-projecten duren een half uur langer. De meerwaarde van deze projecten ligt niet alleen besloten in een langere lesduur: bij het ene project komen er meerdere kunstdisciplines aan bod, bij een ander project werken de kinderen met bijzondere materialen en bij nog weer een ander project krijgen ze les van twee verschillende vakleerkrachten.

Schoolvoorstellingen
Als onderdeel van onze Cultuur Pakketten kunnen kinderen elk schooljaar naar schoolvoorstellingen. BplusC zorgt voor een gevarieerd professioneel programma, zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de scholen.

Werken aan kwaliteit
Werk met BplusC aan cultuureducatie met kwaliteit! Door van tijd tot tijd inspiratie buiten de deur te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus of bijeenkomst, blijven leerkrachten en teams gemotiveerd en hebben zij meer plezier in hun werk. Ook met ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van ouderbijeenkomsten of vakleerkrachten, kan BplusC zorgen voor meerwaarde of de dagelijkse lespraktijk verrijken.