BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over de concept Cultuurnota 2020, de stand van zaken van de inschrijvingen bij L&C en de afwezigheid van Linda Capel.

Personeelsbijeenkomsten

De volgende personeelsbijeenkomsten zijn gepland voor maandag 13 januari 2020 (9.00-10.30 uur) en donderdag 16 januari 2020 (13.00-14.30 uur). 

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Bibliotheekvernieuwing Top 5

Klik hier voor een update van Saskia ten Houten, projectleider Bibliotheekvernieuwing.

Nogmaals de top 5:

 1. Entree Nieuwstraat
  We richten de entree zodanig in dat bezoekers direct bij binnenkomst worden geprikkeld en geïnspireerd.
 2. Signing 
  Duidelijke bewegwijzering en informatie op de digitale schermen.
 3. Presentatie collectie 
  Hoe kunnen we bezoekers verleiden door aantrekkelijke presentatie van de collectie.
 4. Presentatie BplusC breed 
  We creëren een manier om onze collectie, lessen, evenementen op een in het oog springende manier 'in de etalage' te plaatsen.
 5. Leidse collectie 
  We geven de Leidse collectie een nieuwe plek in de bibliotheek en maken de presentatie van de collectie aantrekkelijker i.s.m. Erfgoed Leiden.

Wie: Hélène Neerhoff Status: lopend

Concept Cultuurnota 2020

De gemeente Leiden vernieuwt haar cultuurbeleid. Na een uitgebreide stadsraadpleging zijn de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid opgesteld. Bewoners, bezoekers, studenten, jongeren, cultuur-, kennis- en welzijnsorganisaties en makers waren daarbij betrokken. Op 20 september is de Cultuurnota 2020 in concept door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld voor inspraak en openbaar gemaakt. Hoofdlijnen nieuwe Cultuurnota:

Cultuur op sterke benen
Leiden heeft een sterke culturele basisinfrastructuur en een kwalitatief goed en inclusief aanbod. Divers, toegankelijk en aantrekkelijk. Met groot bereik.

Cultuur met hart en ziel
Cultuur draagt bij aan uitdagingen in het sociaal domein. We zetten cultuur bijvoorbeeld in om eenzaamheid te bestrijden en integratie te bevorderen. Voor specifieke doelgroepen, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken (integratie, eenzaamheid), of die extra aandacht van cultuur verdienen, zoals jongeren.

Cultuur met kop en schouders
Cultuur als pijler van Stad van Ontdekkingen: we streven naar nog meer samenspel tussen cultuur, kunst, erfgoed en wetenschap. Samen vormen ze het unieke weefsel van Leiden. Onderscheidend op lokaal,regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Inhoudelijk sluit de concept Cultuurnota zeer goed aan bij de missie en visie van BplusC, de kernfuncties en onze speerpunten. Belangrijke kanttekening hierbij is dat dit een conceptversie betreft en dat de eerste signalen zijn dat deze kritisch wordt ontvangen.

Klik hier voor het concept Cultuurvisie Leiden 2020.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

C5 - basisinfrastructuur Cultuurnota

BplusC is een van de vijf grote culturele basisinstellingen, die samen met de rijksmusea en een aantal kleinere cultuurpartners de basisinfrastructuur vormen van de Cultuurnota.
Deze C5 bestaat uit: BplusC, Stadspodia (Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal), Theater Ins Blau, Gebr. De Nobel en Stedelijk Museum De Lakenhal.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

BplusC in de wijk - Cultuur om de hoek

BplusC is een belangrijke partner in de proeftuin 'Cultuur om de hoek' en versterkt hiermee haar aanwezigheid in de wijken. De proeftuin beoogt een cultureel leerecosysteem te ontwikkelen, waardoor de doelgroep jeugd wordt gestimuleerd om zowel binnen- als buitenschools met cultuur bezig te zijn. In dit filmpje wordt - o.a. door onze cultuurcoaches - helder uitgelegd wat de essentie is van de proeftuin.

Wie: Hélène Neerhoff Status: lopend

BplusC Plus-overleg

Vanaf november starten we met het Plus-overleg. Vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en staf gaan in gesprek met het mt over beleid, wat er speelt op de werkvloer en wat verder ter tafel komt. Doelstelling van het overleg is de communicatie – bv. van werkvloer naar mt en omgekeerd en tussen de afdelingen – te bevorderen. We starten met een representatieve vertegenwoordiging van elke afdeling:

Lily Visser (KS)
Nico Zinke (KS)
Roos Derichs (I&M)
Saskia ten Houten (I&M)
Livia Vliegen (P&P)
Vivian Wesselingh (L&C)
Kirsten Mieog (L&C)
Aloys Goossen (V&F)
Ciska Mertens (Staf)

Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kan de samenstelling van het Plus-overleg verschillen.

Wie: Willem van Moort Status: lopend vanaf november 2019

Inschrijvingen L&C - stand van zaken oktober '19

Halverwege oktober kunnen we de balans opmaken voor wat betreft de inschrijvingen voor lessen en cursussen. Het algemene beeld is positief. Op 1 oktober hadden we 2% meer inschrijvingen dan een jaar geleden. Meer mensen uit Leiden en de regio hebben dus de weg naar BplusC gevonden.

Wel zijn er grote verschillen tussen de afdelingen. Bij de afdeling muziek is het aantal cursisten toegenomen met 3,5 % (van 1469 naar 1520). Bij dans groeide het aantal inschrijvingen zelfs met 15% (van 196 naar 225). Ook Kunst en Beeld doet het goed met 4,5% meer inschrijvingen (van 284 naar 297). De verhuizing van cursussen van de Oude Vest naar Voorschoten heeft dus geen negatieve gevolgen voor de deelname gehad. De deelname aan de cursussen van de Volksuniversiteit vertoont helaas een daling van 10% (van 472 naar 426). Dat komt deels door het stoppen van de zogenaamde lifestylecursussen, maar ook door een forse daling van 6% bij de taalcursussen.

Naar verwachting zal de omzet van de afdeling Lessen & Cursussen voor het lesseizoen 2019-2020 ca. 7% hoger uitkomen dan de omzet in het afgelopen lesseizoen. Over het lesseizoen bekeken is dit een positieve ontwikkeling, maar we zijn er nog niet. Ten opzichte van de gestelde norm in de begroting 2019 (dit betreft een kalenderjaar, geen lesseizoen) hebben we nog een inhaalslag te maken.

Wie: Jan van den Berg Status: afgerond

Nieuwstraat - Werk- en studieplekken

De circulaire Kringloopwarenwinkel is voor ons werkbladen aan het maken van rest(hout)afval. Met deze werkbladen worden in de Nieuwstraat extra stille werk- en studieplekken gerealiseerd op de vide en in de oude kinderhoek komt een verhoogd werkblad.

  

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Balie Nieuwstraat

De nieuwe balie in de Nieuwstraat is eind september jl. geplaatst. De nieuwe balie – uitgevoerd in de BplusC huisstijl – wordt positief ontvangen en is een mooie toevoeging aan de BplusC uitstraling van de Nieuwstraat. Bij de oplevering zijn nog wel een flink aantal restpunten geconstateerd, die in overleg met de architect-aannemer zo snel mogelijk zullen worden opgelost.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2019 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in november 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel Status: lopend

Afwezigheid Linda Capel

Linda Capel is herstellende van de gevolgen van een hersenschudding en zal hierdoor voorlopig niet in staat zijn haar werkzaamheden bij BplusC op te pakken. In overleg met haar en de collega's van P&P zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat alle evenementen en activiteiten, die door P&P worden georganiseerd, volgens planning doorgang kunnen vinden. Willem van Moort neemt de taken van Linda als hoofd P&P waar. We wensen Linda veel sterkte en een voorspoedig herstel.

Veel complimenten voor de collega's van afdeling P&P voor de manier waarop zij er als team in slagen om – ondanks de afwezigheid van Linda – alle geplande evenementen voor te bereiden en te organiseren. Hiervoor is de steun die zij ervaren van collega's van andere afdelingen onmisbaar!

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Afscheid Paul Bruinsma

Paul Bruinsma is afgelopen mei met pensioen gegaan. Door problemen met zijn gezondheid hebben we in mei geen afscheid van hem kunnen nemen, maar gelukkig hebben we dit onlangs alsnog kunnen organiseren. Met een klein groepje collega's hebben we Paul – samen met zijn vrouw en kinderen – in het zonnetje gezet. Hieronder zijn reactie in eigen bewoordingen:

"Met horten en stoten is afgelopen mei een nieuwe fase van mijn leven ingegaan. Een afscheidsborrel met jullie allemaal is helaas niet mogelijk gebleken omdat mijn gezondheid dat niet toeliet. Ik ben heel blij dat een borrel met een paar van jullie bij mij in het dorp nog mogelijk is geweest. Zeker ook met die mooie teksten op al die kaarten en de cadeau's en attenties.

Gelukkig heb ik mijn werk naar mijn idee ordelijk kunnen achterlaten en dit door een paar van jullie op jullie eigen wijze kunnen voortzetten. Wil jullie heel erg bedanken voor de fijne samenwerking zoals ik die nu ervaar nadat ik los ben gekomen van mijn werkzaamheden gedurende 40 jaar bij verschillende bibliotheken. Dank en het gaat jullie allen goed!"

Paul Bruinsma

Wie: Hélène Neerhoff Status: afgerond

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Deze maand:

 • In het Leids Nieuwsblad van 3 oktober aandacht voor de concept Cultuurnota 2020. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente Leiden – Stad van Ontdekkingen – de komende jaren zorgt voor een passend cultuuraanbod in de stad.
 • Jet Steinz presenteerde en signeerde op 28 september haar boek P.S. bij BplusC. Eerder was zij te gast bij DWDD.
 • Een leuk interview door Sleutelstad met Jorien Cohen Stuart over de vele BplusC activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek.
 • In het Leids Nieuwsblad artikelen over de VoorleesExpress en de lezing in de Maand van de Geschiedenis.
 • Op Unity een positief item, waarin Willem wordt geïnterviewd over de bibliotheekvernieuwing.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend