Bericht van Willem van Moort

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor de concept Cultuurnota met als thema ‘De kracht van Cultuur’.

Dit thema wordt als volgt beschreven:

‘De Kracht van Cultuur’ in Leiden begint bij de intrinsieke (artistieke) waarde die cultuur in het algemeen – en de kunsten in het bijzonder – in zich dragen. Van daaruit kan cultuur verrassen, verrijken en schoonheid bieden. Voor veel inwoners hebben cultuur en de kunsten een grote waarde in het dagelijks leven, door te genieten van de schoonheid en als bron van ontspanning. Cultuur en kunsten bieden inspiratie en geven de kans om jezelf en je talenten te ontwikkelen. Ze bieden reflectie op wie wij zijn als mens, op ons leven, op onze samenleving; en laten je hart sneller kloppen en geven ruimte voor emoties. Cultuur en wetenschap kunnen elkaar kritisch bevragen, kunst kan de wetenschap verbeelden.’

Dit sluit zeer goed aan bij de missie en visie van BplusC, de kernfuncties en onze speerpunten. Een belangrijk voorbehoud hierbij is wel dat dit een conceptversie betreft, die op basis van de reacties tijdens de inspraakperiode nog aangepast kan worden.

Heel belangrijk bij de invulling van onze opdracht is om niet alleen een kwalitatief goede culturele programmering te verzorgen, maar ook een groter bereik en een meer inclusief aanbod; met oog voor diversiteit, toegankelijkheid en spreiding in de stad.

BplusC is een van de vijf grote culturele basisinstellingen, die samen met de rijksmusea en een aantal kleinere cultuurpartners de basisinfrastructuur vormen van de Cultuurnota. Deze C5 bestaat uit: BplusC, Stadspodia (Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal), Theater Ins Blau, Gebr. De Nobel en Stedelijk Museum De Lakenhal.

Heel concreet is BplusC een belangrijke partner in de proeftuin ‘Cultuur om de hoek’. Kijk vooral het filmpje over deze proeftuin, waarin – o.a. door onze cultuurcoaches – helder wordt uitgelegd wat de essentie is van de proeftuin.

In de vorige nieuwsbrief berichtte ik jullie over de businesscase inzake de huisvestingsproblematiek van BplusC. In de Cultuurnota wordt nogmaals bevestigd dat de gemeente in samenwerking met BplusC werkt aan efficiëntere huisvesting, waarbij het aantal locaties wordt teruggebracht en de kosten voor gebruik, beheer en onderhoud beheersbaar blijven.

Willem van Moort