Ondernemingsraad

Vacaturebeleid | Wet Arbeidsmarkt in balans | Loongebouw

Er was weer veel te bespreken in de laatste vergadering van de or. Hieronder een paar onderwerpen kort toegelicht.

De ondernemingsraad en de raad van bestuur zijn al een tijdje in gesprek over het vacaturebeleid van BplusC. Om wat meer in te kunnen gaan op dit specifieke onderwerp is er een extra bijeenkomst ingepland met de rvb en een kleinere delegatie van de or. De rvb gaf aan onze vragen (n.a.v. concrete casussen) serieus te nemen en alles in het werk te stellen om eventuele twijfels en onduidelijkheden weg te nemen. De bestuurssecretaris heeft samen met P&O een schriftelijk vacaturebeleid opgesteld, waarin precies staat omschreven hoe er wordt omgegaan met openstaande vacatures/tijdelijk invullen van vacatures enz. Het concept hiervan zal eerst door het mt moeten worden goedgekeurd en zal daarna voor instemming naar de or worden gestuurd.

Verder is er een bijeenkomst geweest over de 'Wet arbeidsmarkt in balans’. P&O had dit georganiseerd voor de hoofden en coördinatoren om meer te vertellen over de veranderingen in de regels rondom contract en ontslag vanaf 1 januari 2020. Hiervoor waren ook twee or-leden (Léonie en Katja) uitgenodigd. Een toelichting van de wetsveranderingen voor medewerkers vind je hier.

Tot slot heeft de or gesproken over het loongebouw van BplusC. Sinds 1 januari 2019 bestaat er een verplichting voor de or om de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen tussen groepen werknemers onderling en bestuurder en werknemers te bespreken met de rvb. Als opzet hiervoor heeft de or een overzicht gekregen van het loongebouw. Daarin staan alle functies binnen BplusC en in welke loonschaal deze vallen. De or zal nog een bijeenkomst inplannen met de rvb om verder in te gaan op de beloningsverhoudingen.

Heb je vragen over deze onderwerpen? Mis je iets op de agenda? Spreek ons aan, stuur een mail of kom langs bij een van onze vergaderingen!

Katja Ouwerkerk