Nieuws P&O

Wet Arbeidsmarkt in Balans | In en uit dienst

Met ingang van 1 januari 2020 verandert de wetgeving ten aanzien van flexwerkers, de zogeheten Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het kabinet wil met deze maatregelen het verschil tussen mensen met een vaste arbeidsovereenkomst en oproepmedewerkers verkleinen.

Ketenregeling

De belangrijkste veranderingen zijn dat de ketenregeling waarin op dit ogenblik drie opeenvolgende tijdelijke contracten (zes voor docenten Kunsteducatie) binnen 2 jaar mogen worden afgesproken, weer terug gaat naar 3 jaar. De onderbreking, voordat met een nieuwe tijdelijke reeks kan worden begonnen, blijft 6 maanden.

Oproepovereenkomsten

Oproepovereenkomsten (0-uren en min-max) worden aangepast. De premiekosten voor werkgevers zullen voor flex- en korte contracten 5% hoger liggen dan voor overeenkomsten van een jaar of langer. Per 1 januari moet een medewerker tenminste 4 dagen van tevoren (schriftelijk of elektronisch) opgeroepen worden, als het later is, mag het werk geweigerd worden. De opzegtermijn voor deze contracten wordt 4 dagen. Na een jaar wordt een contract aangeboden op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren.
Voor BplusC betekent dit dat alle flexcontracten nog eens goed onder de loep genomen worden. Met de betreffende medewerkers (voor zover hun contract niet afloopt en niet verlengd wordt), zal daar de komende maanden over gesproken worden.
Flexmedewerkers die na 1 januari (meer dan) een jaar in dienst zijn krijgen in januari een nieuwe overeenkomst aangeboden, het nieuwe contract gaat dan per 1 februari in.

Ontslaggronden

Aan de gronden waarop iemand ontslagen kan worden, wordt de cumulatiegrond toegevoegd. Dit betekent dat een opeenstapeling van op zichzelf niet zwaar genoeg wegende redenen toch kan leiden tot ontslag. Overigens kan dit er ook toe leiden dat de medewerker een grotere transitievergoeding toegewezen krijgt.

Transitievergoeding

De regels rond de transitievergoeding wijzigen. Vanaf januari heeft een medewerker vanaf de start recht op een transitievergoeding bij ontslag of het aflopen van een contract (nu is dat vanaf 2 jaar dienstverband). De toeslag voor medewerkers boven de 50 jaar vervalt en de opbouw is (aanzienlijk) lager.

In dienst

Robert van den Bosch - docent Muziekschool (drums)

Uit dienst

Liduin Stumpel - docent Muziekschool (zang)
Herman Heijboer - docent Muziekschool (drums) i.v.m. pensioen
Bärbel Nieuwenburg -  coördinator L&C (blijft werkzaam als docent)
Felix Oostindie - avondconciërge V&F en projectmedewerker P&P