BplusC in actie

Nieuws uit het MT!

UVOK 2022 - ondertekend

Na langdurige onderhandelingen tussen BplusC en gemeente Leiden is op 23 maart jl. de UVOK 2022 ondertekend. Goed nieuws, omdat een ondertekende UVOK noodzakelijk is voor de uitbetaling van de subsidie. Deze UVOK wordt afgesloten voor een periode van een jaar, maar bevat een stevige ontwikkelagenda die vooruitblikt op de periode 2022-2025. De vernieuwing is o.a. gericht op de doorontwikkeling van het wijkgericht werken, de transformatie naar BplusC als 'maatschappelijke huiskamer' (Third Place) en een sluitende businesscase voor de kunst- en cultuureducatie. Klik op de linkjes voor de volledige tekst van de UVOK 2022 en de bijlage met de prestatie-afspraken.

Wie: Willem van Moort | Status: 28-3-2022

Juridische procedure Ondernemerskamer

Op 17 maart jl. heeft de zitting bij de Ondernemerskamer plaatsgevonden met als resultaat een mediation traject. Doel van het mediation traject is dat bestuurder en OR - onder leiding van een onafhankelijke deskundige - goede afspraken maken hoe de medezeggenschap bij BplusC wordt vormgegeven.

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Medewerker Onderzoek 2022

BplusC voert elke twee jaar een Medewerker Onderzoek (MO) uit. Ook in 2022 is dat weer het geval. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Miles Research. De uitnodiging om deel te nemen aan het Medewerker Onderzoek is op 22 maart jl. verstuurd.  Sinds de start van het onderzoek hebben al 111 collega's de vragen ingevuld. Dat is al heel mooi, maar kan nog veel beter. We streven natuurlijk naar een zo hoog mogelijke respons.  Dus doe allemaal mee, vul de vragenlijst in en laat je mening horen! Jullie hebben tot en met 5 april de gelegenheid om het MO in te vullen.

Wie: Cindy IJdo | Status: 22-03-2022

Cao OB - Functiewaarderingssysteem (FUWA ) OB/KE

Met de nieuwe cao OB is het functiewaarderingssysteem (FUWA) OB/KE van toepassing per 1 januari 2022. Een functiewaarderingssysteem is een methode voor het beschrijven en waarderen van functies. Alle werkgevers, waar de cao OB van toepassing is, zijn verplicht het FUWA systeem OB/KE uiterlijk 31-12-2022 te hebben geimplementeerd in hun organisatie. De collega's van de afdeling HR worden getraind om dit voor BplusC op een zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren.

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend

Verspreiden zelftests en mondkapjes

Het Rijk stelt een grote hoeveelheid gratis mondkapjes en zelftests beschikbaar voor gemeenten om uit te delen aan mensen met een laag inkomen in hun gemeente. De gemeente Leiden zal een gedeelte direct naar deze inwoners opsturen, maar wil ze ook graag via de BplusC bibliotheeklocaties in de stad verspreiden. De uitgifte van materialen is gestart vanaf 9 maart. Wij controleren niet of inwoners voldoen aan inkomenseisen, klantenservice medewerkers kunnen deze verstrekken aan klanten die hierom vragen.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

BiebPanel - rapportages onderzoeken 2021 en onderwerpen 2022

BiebPanel is een onderzoeksplatform dat in 2009 speciaal is ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken, zoals BplusC, van actuele informatie over klanten en andere doelgroepen.

Naast onderzoek onder leden voeren we onderzoek uit onder bezoekers die geen lid zijn van de bibliotheek en doen we onderzoek naar hoe er op social mediakanalen wordt gepraat over bibliotheken. Daarnaast zoomt Biebpanel elk jaar dieper in op twee onderwerpen of doelgroepen (deep dive) om een nog completer beeld te krijgen. Klik hier op bestand 1 voor de rapportages over 2021. Klik hier op bestand 2 voor de rapportages over 2021. In het BplusC ledenonderzoek voor 2022 wordt aandacht besteed aan de modules:
• Lidmaatschap
• Third Place
• Maatschappelijke waarde
Voor de deep dive hebben we als onderwerp 'Het ontwikkelplein' aangedragen. Het ontwikkelplein is een plek waar maatschappelijke hulp en non-formeel leeraanbod bij elkaar komt.
Hier wordt een herkenbare, overzichtelijke en structurele plek voor inwoners gecreëerd en wordt kennisuitwisseling tussen professionals gestimuleerd.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Implementatie V-Insight

V-Insight is een webgebaseerde interface, waarmee gemakkelijk gegevens uit het bibliotheeksysteem Vubis kunnen worden geanalyseerd en in de vorm van dashboards kunnen worden weergegeven. De mogelijkheden, die V-Insight biedt kunnen bv worden gebruikt ter ondersteuning van besluitvorming, collectievorming, marketingcampagnes en de KPI rapportages t.b.v. de gemeente(n). De eerste collega's zullen binnenkort worden getraind in het gebruik van V-Insight.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Projectteam 1,5 meter

Nu de laatste coronamaatregelen zijn afgeschaft is het niet meer nodig het projectteam 1,5 meter in stand te houden. Het projectteam komt alleen bij elkaar als er ontwikkelingen zijn, die daar aanleiding toe geven. We danken alle leden van het projectteam heel erg voor hun inzet en hopen van harte dat jullie niet snel weer bij elkaar hoeven te komen!

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Afgerond

Leids basisschooldebat - samenwerking Debatunie en BplusC

St. Debatunie en IedereenDebatteert! zijn een landelijk initiatief gestart met als doelstelling dat basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 vaardigheden leren die ze als toekomstige burger nodig hebben om mee te doen en bij te dragen aan een stabiele democratie:
• Leren naar anderen te luisteren en binnen de regels van het debat te reageren.
• Leren de mening van anderen te respecteren en in gesprek te blijven met de ander.
• Versterken van de mondelinge taalvaardigheid.
• Leren voor- en tegenargumenten te onderzoeken en te onderbouwen.
• Leren debatteren over maatschappelijke thema’s
Debatunie zoekt hiervoor samenwerking met lokale culturele instellingen. Voor Leiden is de afdeling onderwijs/leesbevordering van BplusC de samenwerkingspartner voor het project. BplusC verzorgt een les over een boek met een bepaald thema. Later zullen de kinderen met de Debatunie over datzelfde thema debatteren.
Aan het project doen twee scholen mee en het slotdebat zal plaatsvinden in BplusC locatie Het Gebouw op 17-5 a.s.. Een fantastisch initiatief met de focus op burgerschap en leesbevordering!

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Lopend

MT agenda en (voorgenomen) besluitenlijst op AFAS

Op verzoek van de ondernemingsraad plaatsen we sinds begin februari jl. wekelijks de mt agenda op AFAS. Aan het eind van elke maand volgt een overzicht met de (voorgenomen) besluiten die in die maand zijn genomen. We vertrouwen erop hiermee bij te dragen aan de openheid en transparantie waar we als mt voor staan.

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Onthulling gevelbordjes CBCT certificering Nieuwstraat

Op vrijdag 25 maart om 12.30 uur werden de gevelbordjes op onze hoofdvestiging aan de Nieuwstraat 4 onthuld door wethouder Yvonne van Delft en Willem van Moort. Lees hier het artikel van unity.nu

Wie: Willem van Moort | Status: Afgerond

Communicatiekaart Oekraïners

Inmiddels is een flink aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland aangekomen. Ook in de Leidse regio worden vluchtelingen opgevangen. Bijgevoegde Communicatiekaart Oekraïens kan van pas komen in het contact met vluchtelingen uit Oekraïne.

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws.
Deze maand o.a. aandacht voor:

 • Voor iedereen onder de 18 jaar is de bibliotheek vanaf 1 juli gratis. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de wetswijziging die dat mogelijk moest maken. Lees hier een bericht op Linkedin 
 • N.a.v. persbericht aanstelling nieuwe bestuurder Willem van den Broek per 1-5-2022
 • Cultuursjop 2022
 • Samenwerking tussen professionele kunstenaars en kinderen van het azc in Katwijk in bibliotheek Stevenshof. Instagram bericht
 • Leids MBO verkiezingsdebat ism MBO Rijnland
 • Koffietijddebat
 • Waarderingskaartjes: Lineke van der Weij (74) schreef in het verleden een gedichtje over de medewerkers van de bibliotheek. Door de #weeslief actie dacht ze weer aan het gedichtje en stuurde ze hem op naar BplusC. Lineke, onwijs bedankt. 💖 We vinden het prachtig!
 • Kinderorkest Leiden en Oegstgeest onder leiding van Bram Soentjens haalt geld op voor Oekraine
 • Op 9 maart speelden gitaarleerlingen van Wilco van Wee in het wereldmuziekrestaurant van de mixclub in het kringloopwarenhuis. De mixclub is een project over cultureel ondernemderschap voor jongeren ism BplusC. Het was een vrolijke avond met veel lekker eten!
 • Cultuurcoaches, Pluk de Dag, activiteiten voor ouderen in Leiden Zuidwest en Mors
 • Het symposium georganiseerd door Jeugd en Samenleving (JES) vanwege het vijftienjarige jubileum. Bekijk het bijbehorende filmpje vind je hier.

 • .

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend