Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

Het zijn drukke tijden voor de OR. Gelukkig zijn er al 3 aanmeldingen voor de OR verkiezingen maar meer aanmeldingen, met name vanuit Klantenservice, zouden zeer welkom zijn.  

Afgelopen donderdag, 17 maart, waren de OR en de RvB bij de rechtbank in Amsterdam om hun meningsverschil over de betrokkenheid van de OR bij de besluitvorming van BplusC voor te leggen aan de bestuursrechter. Onze advocaat, Mw. Solveigh Bijkerk, wist duidelijk te betogen waar volgens de OR de pijnpunten zaten. De leden van de rechtbank bleken zeer goed voorbereid en ingelezen te zijn in de materie. Als OR waren we tevreden hoe de zitting van bijna drie uur verliep.  

Op voorstel van de rechtbank gaan de OR en RvB eerst proberen om, met behulp van een door de rechtbank aangewezen mediator, op zeer korte termijn duidelijke afspraken te maken over de betrokkenheid van de OR.

Verder blijft de OR bezig met onderwerpen als; 

Werkdruk: In samenwerking met HR gaat de ondernemingsraad kijken hoe we – na het MTO – concrete stappen kunnen maken in het inzichtelijk maken van werkdruk bij BplusC. Ook willen we contact zoeken met de bedrijfsarts.  

Reiskosten: de ondernemingsraad is van mening dat collega’s die verhuizen nadat ze in dienst zijn getreden maar blijven binnen een redelijke straal hun reiskosten vergoed moeten krijgen. We hebben een voorstel hierover gestuurd naar de RvB.  

Voor alle medewerkers geldt; laat van je horen als je zaken tegenkomt waarbij de OR kan helpen. We vertegenwoordigen de hele organisatie en horen graag vanuit alle geledingen wat er speelt. 

Namens de OR, 
Martien de Kam