Bericht van Willem van Moort

Beste collega’s,

Na een lang en moeizaam verlopen proces is het toch zover dat gemeente Leiden en BplusC overeenstemming hebben bereikt en de UVOK 2022 hebben ondertekend.

Hoewel het een UVOK voor een jaar betreft, vormt deze wel de aanzet tot een stevige ontwikkelagenda voor de komende jaren. Een flinke uitdaging, zeker in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen voor 2022 en de komende jaren.

BplusC heeft bezwaar aangetekend tegen de subsidiebeschikking, met als voornaamste redenen dat:

  • een uitbreiding van de opdracht aan BplusC niet mogelijk is zonder aanpassing van de bestaande KPI’s en/of aanpassing van de beschikbare subsidie;
  • de realisatie van een aantal KPI’s afhankelijk is van passende huisvesting en niet of slechts beperkt mogelijk is binnen de huidige locaties;
  • in de subsidieverlening wordt gesteld dat het jaar 2022 wordt gebruikt om nader inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor integrale afspraken over huur, huisvestingslasten en meerjarig onderhoud en de financiering hiervan. Tegelijkertijd wordt een sluitende meerjarenonderhoudsbegroting als voorwaarde voor de subsidie 2022 gesteld.

Al met al ligt er een flinke klus in het verschiet. De recente driedubbele certificering is een flinke steun in de rug en geeft vertrouwen dat we deze klus met elkaar aankunnen!

Willem van Moort