Ondernemingsraad

Voorzitterswissel | Huisvesting | Taakbeleid docenten | Rookverbod | Vacature

De ondernemingsraad heeft haar maandelijkse bijeenkomst ditmaal op de derde donderdag van de maand, 16 januari, gehouden. In die vergadering is een aantal onderwerpen aan de orde geweest.

In de eerste plaats de wisseling van de wacht.

Ondergetekende, Wim de Ru, heeft al eerder te kennen gegeven i.v.m. zijn aanstaande vertrek wegens pensionering, de voorzittershamer met ingang van dit nieuwe jaar over te willen dragen. Léonie van der Geest, die tot op heden vicevoorzitter was, is bereid de voorzittersrol op zich te nemen. De or is heel blij dat Léonie dit wil doen en als ex-voorzitter wens ik haar veel succes en ook plezier hiermee, want het is ook leuk om te doen.

Haar voorzitterschap gaat in op 13 februari, bij de volgende or-vergadering. Tot en met de maand juni, zal Wim de Ru de taak van vicevoorzitter op zich nemen.

Een dag voor de vergadering heeft een kleine delegatie van de ondernemingsraad met de raad van bestuur in detail gesproken over de plannen en mogelijke scenario’s voor de huisvesting van BplusC binnen de singels. We blijven graag betrokken bij dit proces en de concrete keuzes die straks gemaakt moeten worden.

Verder hebben we ons gebogen over het “taakbeleid docenten”. De or heeft een beknopt plan opgezet om zo goed mogelijk vanuit de docenten geïnformeerd te worden over de effectuering van het taakbeleid, dat gedurende dit seizoen bij wijze van pilot wordt uitgevoerd. Het doel is om op die manier goed onderbouwd op een toekomstig instemmingsverzoek te kunnen reageren.

Er is ook gesproken over het rookverbod. Hoewel de or zich een beetje overvallen voelde door het rookverbod, omdat het niet van tevoren is besproken, maken we geen bezwaar. De reden is dat zowel collega's als bezoekers hebben aangegeven last te ondervinden van de rook.

Zoals alle medewerkers hebben kunnen lezen, heeft een aantal collega’s een brief naar de or gestuurd met kritische vragen. Deze brief is besproken en we hebben de briefschrijvers (en de medeondertekenaars) uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. We sturen volgende week een gezamenlijke reactie naar alle medewerkers. 

Onze volgende vergadering zal zijn op 13 februari en op 20 februari heeft de or weer een overleg met de raad van bestuur.

Vacature

Per 1 februari 2020 heeft de ondernemingsraad een vacature. Lijkt het jou interessant om namens de afdeling Lessen & Cursussen mee te denken en mee te praten over zaken die het hele bedrijf aangaan? Of wil je misschien eerst meer weten wat het lidmaatschap precies inhoudt? Stuur een mailtje aan ondernemingsraad@BplusC.nl of spreek een van de or-leden aan. Je kunt ook eerst een keer een vergadering bijwonen. Bij aanmelding van meer dan één kandidaat zal voor de afdeling Lessen & Cursussen een tussentijdse verkiezing worden gehouden. 

Wim de Ru