Nieuws P&O

Akkoord tussen-cao Kunsteducatie 2019-2021 | Wet Arbeidsmarkt in Balans | In en uit dienst | Invulling interne vacatures | Oproep vervoer

Akkoord tussen-cao Kunsteducatie 2019-2021

Omdat het niet gelukt is om een gezamenlijke cao voor Openbare Bibliotheken (OB) en Kunsteducatie (KE) af te sluiten, is er voor KE voor twee jaar een tussen-cao afgesloten. Deze loopt met terugwerkende kracht van juli 2019 t/m 1 juli 2021. Voor de cao OB was er al eerder een verlenging afgesproken tot juli 2020.

Zodra er mogelijkheden zijn om toch een gezamenlijke cao af te sluiten, zal deze tussen-cao worden opengebroken.

Belangrijkste afspraken:

 • 3% salarisverhoging per 1 januari 2020
  2% salarisverhoging per 1 januari 2021

 • De cao wordt een minimum-cao. Dat betekent dat er voortaan ten gunste van de medewerker mag worden afgeweken. Tot nu toe was dat niet het geval.

 • Er komt een bepaling over een jubileumgratificatie die deels vergelijkbaar is met die uit de cao OB: een gratificatie (deel van een maandsalaris) bij 25-, 40-, en 50-jarig jubileum.
  Als uitgangspunt geldt het aantal jaren in dienst van de werkgever (dus niet het pensioenfonds).

 • Er is afgesproken dat de sector een Persoonlijk Keuze Budget zal ontwikkelen. Nu wordt alvast in de cao opgenomen dat hierover op instellingsniveau afspraken kunnen worden gemaakt met de ondernemingsraad.
  Bronnen voor het PKB-budget zijn: de eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en de bovenwettelijke vakantiedagen (alle vakantiedagen boven vier weken. Bij KE is dat één week).
  Doel van een PKB is dat een medewerker zelf kan kiezen hoe de middelen ingezet worden. Bijvoorbeeld in vrije tijd of loon.
  Zolang er geen afspraken zijn, blijven de huidige regelingen van toepassing.

 • Er zal een artikel opgenomen worden over verlof bij mantelzorg, naar voorbeeld van de cao Gehandicaptenzorg.

 • Het relatiebeding wordt voor nieuwe werknemers geschrapt.

WAB - verplichtingen loonstrook

In verband met de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (afgekort als WAB), die per 1 januari 2020 van kracht is, zijn er vier toevoegingen op de loonstrook geplaatst.
Dit betreft de contractomvang, of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd, of er sprake is van een oproepcontract en of een medewerker voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst is.

In dienst

 • Kevin Jolly - cultuurcoach

'Hallo, ik ben Kevin Jolly, 42 jaar en woon met mijn vriendin en dochtertje in het centrum van Leiden.
Na mijn afgeronde studie Geneeskunde, ben ik iets heel anders gaan doen en heb vier jaar gestudeerd aan een theateropleiding in Amsterdam. Hierna heb ik onder andere met mijn cabaretgroep Oeloek in tien jaar tijd vier voorstellingen gemaakt die we door het hele land  gespeeld hebben. Daarnaast geef ik inmiddels alweer vijftien jaar theaterles aan jongeren, schrijfles aan volwassen en maak locatievoorstellingen met de bewoners uit die wijken. Na de geboorte van mijn dochter ben ik gestopt met optreden en was er ruimte voor een nieuwe uitdaging. En sinds begin dit jaar ben ik dus met heel veel plezier aan de slag gegaan als de nieuwe cultuurcoach Theater, dans en beeldend.'

 • Leisan Luu - projectmedewerker P&P

'Hoi! Mijn naam is Leisan en ik ben 25 jaar. Sinds het begin van dit jaar werk ik bij BplusC op de afdeling Programmeren en Productie. Naast een studie aan de Universiteit Utrecht, heb ik mij altijd bezig gehouden met leuke projecten en functies binnen de culturele sector en het onderwijs. Hieruit is mijn passie voor het werken in kunst en cultuur ontstaan en ik kijk ernaar uit deze te kunnen vervullen bij BplusC. Mijn vrije tijd is ook vaak gevuld met culturele uitjes naar musea, concerten, festivals, theater en films. Daarnaast vind ik het leuk om nieuwe restaurantjes te ontdekken, onderhoud ik een flinke vinylcollectie en kijk ik altijd uit naar de volgende reisbestemming.' 

Invulling interne vacatures

De afgelopen periode zijn de volgende vacatures door interne kandidaten ingevuld:

 • Roos Derichs: coördinator I&M

Gezocht: zeer tijdelijke vervanger vervoer!

Van maandag 30-03 t/m 02-04-2020 is onze chauffeur Kees van Rooden een weekje weg. Aangezien zijn vervanger Luka ziek is, hebben we dan geen chauffeur. Wie houdt van autorijden en helpt Kees en zijn collega’s uit de brand? Bij interesse kun je mailen naar facilitair@BplusC.nl.