Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

De ondernemingsraad is blij om per 1 mei 2022 drie nieuwe or-leden te verwelkomen! Kimberly Smit, werkzaam als projectleider cultuureducatie bij de afdeling Innovatie en Onderwijs, Frank Pels, werkzaam bij BplusC als docent piano en toetsen, en sinds 8 jaar ook als podium technicus voor de afdeling E&C, en Andreas Carree, werkzaam op de afdeling Lessen en Cursussen als docent drums.

Na de rechtszitting van 17 maart jl. heeft de rechter een mediator aangewezen om te bemiddelen tussen de or en RvB. We worden zeer goed begeleid door Inge Hofstee, een zeer ervaren mediator, advocaat en deskundige op het gebied van ondernemingsraadrecht. Na twee keer mediation gehad te hebben maken we stappen om de meningsverschillen tussen or en RvB op te lossen.

M.b.t. andere or zaken spelen er nog andere zaken. De or heeft namelijk verschillende belangrijke adviesaanvragen ontvangen van de RvB en een aantal belangrijke stukken over de toekomst van BplusC. De ondernemingsraad probeert zoveel mogelijk de werknemers en BplusC als geheel in deze zaken te vertegenwoordigen.

In ander nieuws: de or heeft contact gehad met de bedrijfsarts en heeft o.a. de onderstaande zaken met hem besproken:
- toegang tot bedrijfsarts onder de aandacht brengen (preventie) - eigen initiatief werknemer
- middelen om organisatie-breed de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen
- werkdruk programma bedenken
- Een medewerker mag ten alle tijden een preventief medisch onderzoek aanvragen
- Werkgevers mogen in overleg met zieke werknemers informeren of er werkzaamheden zijn die nog wél uitgevoerd kunnen worden. Dit uiteraard op respectvolle wijze.

Op AFAS is de BplusC regeling bij vragen of klachten te vinden. Als u problemen, vragen of klachten hebt kunt u de BplusC regeling bij vragen en klachten raadplegen.

Zoals jullie vast gemerkt hebt is er een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) geweest. Hopelijk hebben zoveel mogelijk werknemers deze ingevuld. De or houdt de vinger aan de pols bij dit MTO en zal zo nodig actie ondernemen als er belangrijke dingen naar voren komen uit de resultaten.

Namens de ondernemingsraad,
Kurt Berger