BplusC in actie

Nieuws uit het MT!

Personeelsbijeenkomsten mei 2022

Op maandag 16 mei organiseren we twee personeelsbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt plaats van 9.00-11.00 in de Theaterzaal in het Volkshuis, de tweede bijeenkomst is van 12.00-14.00 uur in de Koolzaal in de Nieuwstraat. Het programma voor de sessies is als volgt:

- Opening en update stand van zaken (UVOK, huisvesting, toekomst) door Raad van Bestuur – ca. 30 minuten

- Presentatie resultaten medewerkeronderzoek door Nicole Testroote van Miles Research – ca. 75 minuten

- Afsluitende vragenronde door Raad van Bestuur/Nicole Testroote – ca. 15 minuten. Een van de bijeenkomsten zal worden opgenomen, zodat iedereen die niet live aanwezig kan zijn deze op een later moment kan terugkijken.

Wie: Willem van Moort | Status: 16-5-2022

Samenstelling Raad van Bestuur per 1-5-22

Met ingang van 1-5-2022 start Willem van den Broek als voorzitter Raad van Bestuur bij BplusC. Hij neemt het stokje als voorzitter over van Willem van Moort, die vanaf 1-5-2022 tot aan zijn pensionering lid Raad van Bestuur is. In goed overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur worden afspraken gemaakt voor een soepele overdracht. Willem van den Broek stelt zichzelf hieronder aan jullie voor. En luister naar het interview bij Sleutelstad waarin Willem van Moort terugblikt op zijn BplusC tijd.

Introductie Willem van den Broek

Beste medewerkers, docenten en vrijwilligers, 

Met ingang van 1 mei ga ik starten als voorzitter van het bestuur van BplusC. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te ontmoeten en me onder te dompelen in de – voor mij – nieuwe organisatie. Ik heb het geluk dat Willem van Moort mij de eerste twee maanden wegwijs gaat maken.  

Maar laat ik mijzelf eerst voorstellen. Mijn naam is Willem van den Broek, ik ben 54 jaar en woon in Alphen aan den Rijn, ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn oudste zoon is 23 jaar en hij rondt dit jaar zijn 3e master af aan de Erasmus. Mijn jongste zoon is 19 jaar en studeert ‘law and entrepreneurship’ aan de Universiteit van Leiden.  

Ik ben zelf na het VWO gaan studeren aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en behaalde daar mijn 1e graads in tekenen/schilderen en kunstgeschiedenis. Aansluitend studeerde ik ‘kunst- en mediamanagement’ aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met een studiebeurs mocht ik enkele maanden in Atlanta (VS) stage lopen bij een grote galerie. Van de directrice leerde ik hoe sponsoring en kunst heel goed samengaan. Ik mocht o.a. mee naar gesprekken met AT&T en Coca Cola. 

Van 1990 tot 2002 werkte ik full time als beeldend kunstenaar en exposeerde mijn kunst in diverse galeries in Nederland, maar ook in o.a. Atlanta, Sint Petersburg, Perugia, Murca en Whenzou. Tot 2016 was ik tevens docent schilderen bij Parkvilla in Alphen aan den Rijn en deed ik vele kunstprojecten in het onderwijs. 

Vanaf 2002 ben ik directeur van een cultuurcentrum, eerst in Alphen aan den Rijn, daarna in Gouda. Ik zet mijzelf in om kunst en cultuur onder een zo groot mogelijke groep mensen te brengen. Ik zoek daarbij naar verbindingen tussen culturele instellingen, maar ook tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Als ik niet aan het werk ben bezoek ik graag mooie steden om te genieten van de cultuur, de architectuur en met name de musea. In de afgelopen twintig jaar heb ik jaarlijks kunstreisjes georganiseerd naar steden als Madrid, New York, Napels, Krakau en Sint Petersburg, dus wie weet wat we in Leiden kunnen opzetten. Ik ben een fervent sporter en zit vol energie.  

Met heel veel zin en enthousiasme ga ik straks samen met jullie aan de slag. BplusC heeft een enorme waarde voor Leiden en de regio. Wat is opgebouwd gaan we samen verder uitbouwen voor een mooie toekomst. Daar zet ik graag mijn schouders onder.  

Tot snel!  

Willem van den Broek 

Wie: Raad van Bestuur | Status:1-5-2022

 

Aankondiging afscheid Willem van Moort

Op 1 juli a.s. is het zover en nemen we afscheid van Willem van Moort. Dat laten we uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. De details en een officiele uitnodiging volgen later, maar zet de datum en tijd vast in je agenda: Vrijdag 1 juli 2022 van 17.00-19.00 uur.

Wie: MT | Status:1-7-2022

 

Medewerkeronderzoek 2022

BplusC voert elke twee jaar een Medewerker Onderzoek (MO) uit. Het onderzoek 2022 is onlangs afgerond en uitgevoerd door Miles Research. In totaal hebben zijn 148 vragenlijsten ingevuld. Ten opzichte van de 350 verstuurde vragenlijsten betekent dat een respons van 42%, verdeeld over medewerkers in dienst, vrijwilligers en zzp'ers. De resultaten worden tijdens de personeelsbijeenkomsten in mei geduid en toegelicht door Nicole Testroote van Miles Research.

Wie: Cindy Ijdo | Status:22-3-2022

 

Cao OB en KE - Funtiewaarderingssysteem (FUWA ) OB/KE

Met de nieuwe cao OB en KE is het functiewaarderingssysteem (FUWA) OB/KE van toepassing per 1 januari 2022. Een functiewaarderingssysteem is een methode voor het beschrijven en waarderen van functies. Alle werkgevers, waar de cao OB en KE van toepassing is, zijn verplicht het FUWA systeem OB/KE uiterlijk 31-12-2022 te hebben geimplementeerd in hun organisatie. De collega's van de afdeling HR zijn getraind om dit voor BplusC op een zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren, waar nodig ondersteund door de professionals van Leeuwendaal. Wat gaat er de komende tijd gebeuren en wat betekent dit voor jullie? Gelukkig verandert er bij BplusC niet heel veel. Ons eigen functieboek met de functiebeschrijvingen van alle functies blijft leidend. Deze functiebeschrijvingen noemen we de 'BplusC functiebeschrijving'. Elke 'BplusC functiebeschrijving' wordt gekoppeld aan een generieke functie beschrijving uit het functieboek OB/KE. In de 'Procedureregeling indeling functies' is beschreven hoe dit precies in zijn werk gaat. Het mt heeft op 29-3-22 een voorgenomen besluit genomen over de procedureregeling, waarna deze ter instemming is voorgelegd aan de OR. De planning is dat jullie eind mei/begin juni een brief krijgen, waarin staat aan welke generieke functie jouw huidige functie is gekoppeld. Met vragen kun je terecht bij jouw leidinggevende of de afdeling HR. Kom je er met elkaar niet uit dan kun je een bezwaar indienen. Hoe dat moet is ook beschreven in de 'Procedureregeling indeling functies'.

Wie: Cindy Ijdo | Status: Vóór 31-12-2022

 

Menstruatie Uitgifte Punt - MUP

Vanuit de Stichting Samen voor Elkaar Leiden e.o. kregen we het verzoek of BplusC op haar voor publiek toegankelijke toiletten ruimte wil maken voor een MUP (menstruatie uitgifte punt). Doel is om menstruatie armoede in Leiden te bestrijden en menstruatiemateriaal beschikbaar te stellen voor wie dat zich zelf niet kan veroorloven. De MUP wordt door Stichting Samen voor Elkaar vanuit donaties (bij)gevuld met de benodigde materialen.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

 

Camera’s Stevenshof en Merenwijk en training omgaan met agressie/ weerbaarheid

In de Stevenshof en Merenwijk worden binnenkort camera’s opgehangen in verband met de overlast van jongeren. We kondigen dit ook aan voor onze bezoekers door stickers op de deur. De hoop is dat hierdoor jongeren eerder afgeschrikt worden en daarnaast beschikken wij over beeldmateriaal mochten ze toch de fout ingaan. Er is één camera per locatie beschikbaar. Deze zal gericht worden op de deur, omdat immers daar iedereen langs komt. Er zal dus geen camera op bijvoorbeeld de eerste verdieping geplaatst worden, omdat dat minder nut heeft. Camera beelden worden conform AVG-richtlijnen bewaard. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken en daarna worden de beelden vernietigd. Verder wordt een training "mentale en fysieke weerbaarheid" aangeboden aan klantenservice- en facilitair medewerkers die werkzaam zijn in de directe dienstverlening op de locaties. Helaas hebben we in de klantenservice en als facilitair medewerker op de locaties soms te maken met uitdagende klanten (letterlijk en figuurlijk) en dan is het fijn als je extra handvatten hebt om hiermee om te gaan. De training zal worden gegeven door het Politie Opleidingen Centrum Nederland.

Deze training zal eerst aangeboden worden aan de klantenservice medewerkers medio eind mei/ juni en vervolgens ook aan de facilitair medewerkers. De training wordt in huis bij ons gegeven, steeds in groepjes van 10 tot 12 collega’s.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

 

Nieuwe versie V-Smart

Vanaf zondag 29 mei vinden er werkzaamheden plaats aan het bibliotheeksysteem V-Smart. We krijgen de nieuwste versie geïnstalleerd waardoor we qua beveiliging weer up to date zijn, maar ook is deze versie nodig als opmaat voor de Mijn omgeving die we graag voor onze klanten willen realiseren.

Op zondag 29 mei is het vanaf 21:00 uur voor niemand, zowel personeel als klanten, mogelijk om V-Smart te raadplegen, of om er handelingen in uit te voeren. Het is dan ook niet mogelijk om via de website de catalogus te raadplegen, of om bijvoorbeeld IBL aanvragen te doen. Deze werkzaamheden lopen door tot maandag 30 mei, waarschijnlijk in de loop van de middag. Als de werkzaamheden afgerond zijn, zal dit uiteraard gecommuniceerd worden.

Via ons noodsysteem kunnen klanten wel in de locaties lenen en inleveren, maar gegevens raadplegen of betalingen verrichten kan niet en er kunnen ook geen materialen verlengd worden. De precieze werkwijze voor de klantenservice wordt tijdig gecommuniceerd, evenals communicatie aan onze klanten.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

 

Aanbod Oekraïners

Op verzoek van gemeente Leiden biedt BplusC verschillende faciliteiten aan vluchtelingen uit Oekraïne, zoals: bibliotheekabonnement voor Jeugd en Volwassenen, ondersteuning vanuit het IDO bij contact met de overheid, Taalhuisactiviteiten, advies over regelgeving, taalcoaching en nieuwsapps. Verder bieden we een speciaal op de Oekraïense vluchtelingen gericht aanbod vanuit L&C voor vrijetijdsbesteding en kennismaking met kunst en cultuur. We starten met taalcursussen Nederlands en Engels en lessen zang, percussie en theater. Op basis van de ervaringen die we hiermee opdoen of specieke vragen vanuit de doelgroep kan dit aanbod worden aangepast of uitgebreid. De kosten worden door gemeente Leiden vergoed, zodat alle faciliteiten en lessen kostenloos kunnen worden aangeboden.

Wie: Lara Bleijerveld en Yaşam Hancilar | Status: lopend

 

Third place

BplusC is met de gemeente in gesprek over het concept Third Place, voor met name de centrum locatie. Een Third Place is een plek naast thuis (first place) en werk (second place), waar mensen kunnen ontmoeten, leren, debatteren, kennismaken met muziek, etc. De gemeente heeft ons gevraagd om met een voorstel te komen voor de realisatie van een BplusC Third Place.

BplusC als Third Place is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners - een veilige en toegankelijke plek voor iedereen, waar mensen kunnen zijn wie ze zijn, waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze geïnspireerd worden. De BplusC locatie is naast thuis, werk en school een ‘third place’ waar volwassenen en jongeren graag verblijven om (samen) te werken, te studeren, elkaar te ontmoeten of om deel te nemen aan lezingen en workshops. Zo werken zij aan hun persoonlijke ontwikkeling, ieder op zijn of haar eigen tempo en wanneer ze maar willen. Een plek die mensen, kennis en organisaties met elkaar verbindt rond thema’s die spelen in de samenleving.

Om van de BplusC locatie een succesvolle en levendige Third Place te maken is een aantal ontwikkelingen essentieel;

1. Aansluiting op centrumvisie Leiden

2. Ruimte voor rust en reuring

3. Stimuleren van een leven lang leren door opzetten van een Ontwikkelplein

4. Koppelen van de fysieke Third Place aan de digitale Third Space

Wat is er nodig?

Een fysieke plek met multifunctionele inrichting. De Third Place is uitdrukkelijk geen functie binnen de bibliotheek, de gehele BplusC locatie ís de Third Place (zie ter info het interview met architect Aat Vos*) hierover. Uitgaande van dit uitgangspunt moet de Third Place qua faciliteiten en inrichting mee kunnen bewegen met de wensen en inbreng van verschillende doelgroepen en de wijzigende actualiteit of vraag uit de samenleving, nu en in de toekomst, de creatieve huiskamer van de stad. Het decor (het gebouw) faciliteert het gebruik dat doorlopend zal veranderen: ‘Verandering is de enige constante’. Het is daarom essentieel dat er voldoende ruimte (m2’s) beschikbaar is en dat de ruimte en inrichting zo flexibel en multifunctioneel mogelijk in te delen is.

*) Aat Vos heeft zich gespecialiseerd in vernieuwende ruimtelijke concepten, die ertoe bijdragen dat bibliotheken effect kunnen hebben als ‘derde plaatsen’ in de stedelijke samenleving.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) - voorstel inzet BplusC

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is geld ter beschikking gesteld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. BplusC heeft voorstellen ingediend, waarbij wordt ingezet op bestaande programma's en activiteiten rekening houdend met de focus vanuit NPO en Gelijke Kansen. Het betreft voorstellen voor:

- Educatieproject 'Kleine artiesten' - Creativiteit inzetten t.b.v. de ontwikkeling van het jonge kind

In dit project wordt, door middel van kwalitatief hoogwaardige expressieve activiteiten, de creatieve, motorische, zintuigelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling van de jonge kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar gestimuleerd en verder ontwikkeld.

- Taalontwikkeling en digitale vaardigheden

Ouders die onvoldoende basisvaardig zijn, zijn vaak moeilijk te bereiken. Via de kinderopvang en de school lukt dit beter. Ouders komen immers met hun kinderen naar het consultatiebureau, op school en zelfs in de bibliotheek. Het bereik is te vergroten door op deze plekken de activiteiten voor (kleine) kinderen te verbinden aan die van de bibliotheek.

- Boekstartcoach

De BoekStartcoach biedt gerichte voorleesondersteuning aan laagtaalvaardige ouders en adviseert hen hoe ze het beste de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Ook zijn de BoekStartcoaches aanwezig in de lokale bibliotheek om ouders te adviseren, bijvoorbeeld tijdens vragen- en voorleesuurtjes. Doordat de coach op zowel het consultatiebureau als in de bibliotheek werkt, wordt deze een vertrouwd gezicht.

- Aan de slag met mediaopvoeding binnen BoekStart met een MediaCoach

Een mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid van kinderen, jongeren, ouders, senioren, leerkrachten en directies te verbeteren. Mediacoaches zijn gecertificeerd op het gebied van mediawijsheid. Daarnaast kan een mediacoach pedagogisch medewerkers trainen op het gebied van mediaopvoeding en mediagebruik in de kinderopvang en ouderbetrokkenheid vergroten door samen ouderavonden en activiteiten vanuit te organiseren/ondersteunen.

- De bibliotheek op school (dBos)

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

De subsidie voor kleine artiesten, BoekStartcoach en MediaCoach zijn toegekend. Daarmee gaan we van start. 

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

 

Nieuwe lesvorm 'Startorkest' - Pilotproject

Beste collega’s,

Ik ben blij om met jullie te delen dat we binnenkort beginnen met een pilotproject voor een nieuwe lesvorm: Startorkest! Vanaf maandag 9 mei gedurende 6 weken tussen 15:30-16:45u gaan onze drie ervaren en toegewijde docenten Rijk Jansen (toetsen), Eline Toebes (cello) en Susanne Gersch (blokfluit) aan de slag met de eerste pilot groep voor deze lesvorm. Doelgroep van dit pilotproject is beginnende muziekstudenten tussen 7-9 jaar die samen muziek maken leuk vinden. Startorkest is een unieke kans voor deze kinderen om tegelijkertijd een instrument te leren spelen en direct in een klein orkest te spelen. Graag de informatie pagina van deze les delen met de mensen in jullie omgeving die geïnteresseerd zullen zijn. Er zijn nog een aantal plekken en we hebben een speciale prijs voor dit pilotproject: 69 euro i.pv. 139 euro.

De lessen bestaan uit drie blokken:

• in het 1e lesblok van 20 minuten gaan ze samen aan de slag met spelvorm, ritmetaal, zangliedje aanleren en stem warming-up.

• in het 2e lesblok van 25 minuten worden ze gesplitst in instrumenten en leren ze in groepsvorm een instrument spelen. Ze oefenen hun eigen partij.

• in het 3e lesblok van 30 minuten komen ze weer bij elkaar en als een klein orkest zetten ze het arrangement van het nummer in elkaar. Leuk toch?

Deze lesvorm past bij en versterkt ons motto ‘alles begint met samenspel’.

Ik wil bij deze ook Arthur Siegmund, Esther van der Ploeg, Andrea Vasi, Susanne Gersch, Eline Toebes, Rijk Jansen en Vivian Wesselingh bedanken voor hun inzet en harde werk!

Voor meer informatie kunnen jullie met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Yaşam Hancılar

Afdelingshoofd Lessen en Cursussen

Wie: Yaşam Hancilar | Status: start 9-5-22

 

Tijdelijke waarneming Linda Capel

Het herstel van Linda Capel duurt helaas langer dan we hadden gehoopt. Daarom heeft het mt zich beraden op tijdelijke waarneming van de aansturing van het team.

Net als eerder op de afdelingen L&C en V&F hebben we gekozen voor een interim oplossing, waarbij Willem van Moort eindverantwoordelijk is voor E&C. Hij vertegenwoordigt de afdeling in het mt en houdt zich bezig met visie- en beleidszaken.

We hebben een geschikte kandidaat gevonden, die zich als interim teamleider voor 16 uur/wk bezig gaat houden met de dagelijkse aansturing van de afdeling E&C. De gesprekken zijn in de afrondende fase en zijn erop gericht dat de kandidaat op 23-5- a.s. zal kunnen starten. We gaan er vanuit de kandidaat in de volgende nieuwsbrief aan jullie voor te kunnen stellen.

Het betreft uitdrukkelijk geen vaste functie, maar een interim oplossing. We wensen Linda heel veel sterkte bij haar herstel en hopen haar snel weer te kunnen verwelkomen.

Wie: Willem van Moort | Status: naar verwachting 23-5-22

 

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in mei op het programma staat. Bekijk hier de kalender. 

 

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws.
Deze maand o.a. aandacht voor:

  • op 2 april 2022 was de instrumentenparade in het Rapenburg. Kinderen konden allerlei instrumenten uitproberen en kregen een concert cadeau van de juffen en meesters🎶!

       

  • BplusC heeft op 25 maart een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoen de BplusC Bibliotheek, het Centrum voor de Kunsten en het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Bekijk hier een nieuwsartikel over de feestelijke onthulling.

  • Zoë van de Kerkhof is maandagavond 11 april in Bibliotheek Nieuwstraat uitgeroepen tot de nieuwe stadsdichter van Leiden. Daarmee krijgt de stad een stadsdichter met een zachte G in plaats van een Leidse R. Lees hier het hele nieuwsartikel over de verkiezing van een nieuwe stadsdichter. 

       

  • In het kader van de Boekenweek 2022 was schrijfster Lale Gül op 14 april te gast in Bibliotheek Nieuwstraat voor een interview met journaliste Yaël Vinckx. Lees hier het nieuwsartikel over haar komst.

  • Op 21 april werd een webinar verzorgd waarbij inspirerende verhalen en ervaringen uit het werkveld van cultuureducatie gedeeld werden. Lees hier verder.

  • In een recentelijk gepubliceerd wijkkrantje stond een mooi artikel over Judien Luinenburg en Rieuwert Libbenga. Het duo Sonero maakt samen muziek en geeft muziekles bij BplusC. Klik op de foto om het artikel beter te bekijken.