Bericht van Willem van Moort

Beste collega’s, 

Er breekt een nieuwe fase aan in mijn BplusC bestaan. Met ingang van 1 mei a.s. neemt Willem van den Broek het stokje als voorzitter Raad van Bestuur van mij over en ben ik lid Raad van Bestuur.  

Dat is natuurlijk even wennen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Willem van den Broek zijn nieuwe rol voortvarend op zal pakken.  

Ik ben er trots op dat we er als organisatie goed voorstaan met de recente certificering, een prachtig jaarverslag 2021 waarin we laten zien waartoe we – zelfs in coronatijd – toe in staat zijn en een jaarrekening 2021 die sluit met een positief resultaat.   

Toch zijn het ook spannende tijden. We moeten voor de zomer een meerjarenbeleidsplan en -begroting opleveren, die de basis moeten vormen voor een meerjaren UVOK 2023-2025. Een ingewikkelde klus, gelet op de vele eisen die de gemeente Leiden aan ons stelt, de bezuinigingsopdracht en het taaie huisvestingstraject.  

Geen tijd om rustig te beginnen of af te bouwen dus, maar met elkaar de schouders eronder en volle kracht vooruit!  

Op 16 mei a.s. zijn er twee personeelsbijeenkomsten, waarin we o.a. de resultaten van het Medewerker onderzoek 2022 presenteren. Gelukkig kan dit weer live voor wie dat wil en worden er opnames gemaakt voor wie er niet bij kan zijn of de presentatie nog een keer terug wil kijken.  

Ik hoop velen van jullie bij de personeelsbijeenkomst te zien! 

 

Willem van Moort