Over ons

Mijn droom is...

Dat iedere Leidenaar zich thuis voelt in deze mooie stad van cultuur en kennis. Dat we ons blijven verrassen in al onze ontmoetingen en we elkaar durven te vinden als we de ander nodig hebben. — Margot Nicolaes, bestuurder van BplusC


Wij geloven dat iedereen kan groeien en staan voor de basisvaardigheden van vandaag en morgen. Onze dienstverlening helpt Leidenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling. Met de bibliotheek in jouw buurt en onze cursuslocaties dragen we iedere dag bij aan het vergroten van het leesplezier en leesvaardigheid, digitale vaardigheid, de ontwikkeling van creatieve en culturele vaardigheden en burgerschap. Dit doen we in samenwerking met onze partners en vooral met de Leidenaren zelf. Want bij ons is iedereen welkom. 

Voor de stad willen wij een betrouwbare, laagdrempelige en inspirerende plek zijn. Daarom bouwen we actief een sterk netwerk en verbinden we onze expertise met scholen, buurten en culturele en maatschappelijke organisaties in de stad. Omdat we geloven in nabijheid en de kracht van samen. Samen met partners, samen met en in de buurt, samen met jou. Meer lezen over onze missie, visie en plannen voor de stad? 


Mijn droom is...

Dat we een mooie herkenbare bijdrage kunnen leveren aan de kansengelijkheid voor alle inwoners van Leiden! — Evert Bancken, bestuurder van BplusC


Raad van Toezicht

De belangrijkste functie van een raad van toezicht is het houden van toezicht op het bestuur van de organisatie en het adviseren daarvan. Zij hebben als taak ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen op een juiste en rechtmatige wijze nastreeft, en om te waarborgen dat het bestuur de organisatie op een verantwoorde manier leidt. Bekijk hieronder het overzicht van de leden van de raad van toezicht, data van aan- en aftreden. De leden van de raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Bekijk de samenstelling

Certificering

BplusC is gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). De BplusC bibliotheek en het Centrum voor Kunst en Cultuur voldoen aan het kwaliteitskader ‘Kwaliteit in Beeld’ en het Taalhuis Leiden/Leiderdorp aan het kwaliteitskader ‘Zicht op Ontwikkeling’. 

ANBI status

BplusC is aangemerkt als een ANBI-instelling. Net als vele andere goede doelen, culturele instellingen, religieuze organisaties en sommige sportverenigingen. ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Deze status wordt door de Belastingdienst toegekend aan organisaties zonder winstoogmerk (non-profit), die zich inzetten voor het algemeen belang. BplusC heeft door deze status bepaalde belastingvoordelen. Belastingvoordelen zijn er ook voor mensen die doneren aan BplusC.  

Wij vinden het belangrijk om – naast wat de ANBI-status van ons vraagt - transparant inzicht te geven in de doelstellingen van BplusC, informatie over bestuurders en raad van toezicht, zowel als inhoudelijke en financiële jaarverslagen.  

Statutaire naam: Stichting Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur 
KvK nummer: 27310808 
BTW nummer: NL818869033 
Adres: Nieuwstraat 4, 2312 KB, Leiden 
E-mailadres: info@bplusc.nl 
Bestuursleden: Margot Nicolaes (voorzitter) en Evert Bancken.  

De doelstelling van BplusC, zoals omschreven in de statuten en registratie bij de Kamer van Koophandel luidt: Stimuleren van de individuele en collectieve mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing op het gebied van maatschappelijke en culturele vorming.

Publicaties

In lijn met de ‘Wet Normering Topinkomens’ publiceert BplusC de beloning van bestuursleden (2022). Het beloningsbeleid van medewerkers is in lijn met de CAO-Bibliotheken en de CAO Kunst Educatie.  

Een actueel inhoudelijk overzicht van hetgeen BplusC onderneemt tonen we in ons Jaarverslag (2022). De financiële verantwoording wordt jaarlijks gepubliceerd met een jaarrekening (2022). We verwachten ieder jaar in juni de verslaglegging van het jaar ervoor te kunnen publiceren. 

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Het ondersteunen van mensen die de Nederlandse taal beter willen spreken of schrijven is leuk, zinvol en geeft veel voldoening. Kennis is belangrijk om goed te functioneren in de maatschappij en zeker voor mensen die hun weg moeten vinden in Nederland. BplusC is daarom een centrale laagdrempelige plek voor mensen die gebruik willen maken van de faciliteiten en met vriendelijke en capabele medewerkers die hart hebben voor hun taken.

— Vrijwilliger bij het Taalhuis