Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en cultuur (BplusC) ten aanzien van de website www.BplusC.nl je op het volgende:

Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De website, nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van BplusC. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BplusC. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie
De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door BplusC met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BplusC behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BplusC. Deze links zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BplusC. Hoewel BplusC selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.