Het Muziekhuis

Middelstegracht 123 - 2312 TV Leiden

071-5145755 -

Locatie Het Muziekhuis
Middelstegracht 123,
2313 TV Leiden

Openingstijden
ma t/m vr van 12:00 tot 23:00 uur
Za en zo van 15:00 tot 23:00 uur

Weekendreserveringen (za en zo) dienen uiterlijk vrijdagmiddag voor 17:00 uur geboekt te worden.

Reserveren is enkel telefonisch mogelijk via 071 5145755.

Reservering
Bij reservering worden de regels extra uitgelegd waar iedereen zich aan dient te houden.
Hier wordt ook de aanvangs- en vertrektijd aangegeven. Een zogenaamd tijdvak.
De persoon (1) die reserveert is de hoofdverantwoordelijke van het gezelschap.
Bij het boeken van de ruimte wordt rekening gehouden met het max. aantal personen dat per ruimte mogelijk is.
Max. 1 zanger met bij voorkeur eigen microfoon.

Bij aankomst

  • Elke band dient zich te verzamelen voor de deur alvorens aan te bellen. Zodoende kan 1 band per keer naar binnen.
  • Iedereen dient zijn handen te desinfecteren bij binnenkomst.
  • Band verzamelt zich in de desbetreffende ruimte.
  • In de ruimtes staan markeringen op de grond waar een ieder zich dient te plaatsen en te houden.
  • Persoon 1 gaat naar de barruimte voor evt. extra spullen, vragen of consumpties.
  • Ook de betaling wordt achteraf gedaan door persoon 1.

Bij vertrek
Na het inleveren van de spullen en het afhandelen van de betaling door persoon 1, vertrekt de band als groep uit de desbetreffende ruimte en verlaat het pand.

Barruimte
In de barruimte wordt alleen afgehaald en niet genuttigd, dit dient men te doen in de oefenruimte.
Ook bij de bar zijn wachtplaatsen gemarkeerd.

Verkeersregels
Een ieder dient zich te houden aan de ‘verkeersregels’ die in het pand gelden. Deze worden aangegeven met pijlen op de wanden en vloer in de gangen.
Men dient voldoende afstand te houden in de gangen en de pijlen en aanwijzingen te volgen.

Lift
Max. 1 persoon in de lift is toegestaan. Dit ivm. de te kleine afmeting van de liftcabine.
Men dient plaats te nemen op de aangegeven wachtplek naast de lift en afstand te houden van de persoon die uit de lift komt.

Barruimte
In de barruimte wordt alleen afgehaald en niet genuttigd, dit dient men te doen in de oefenruimte.
Ook bij de bar zijn wachtplaatsen gemarkeerd.

Het Muziekhuis is een multifunctioneel muziekcentrum in het hartje van Leiden.
Opleiden, oefenen, optreden en opnemen komen in hier samen.  

Oefenruimtes

maandag t/m vrijdag, dagdeel, 12.00-19.00 uur
maandag t/m vrijdag, avonddeel, 19.00-23.00 uur
zaterdag en zondag, 15.00-23.00 uur (tot 17.00 uur telefonisch te reserveren), behalve in de zomervakantie

Openingstijden Qbus (zaal) bij evenementen
zondag t/m donderdag tot 0.00 uur
vrijdag en zaterdag tot 1.00 uur

Reserveren via 071-5145755.

Kijk voor de actuele informatie over maatregelen rond het coronavirus op Updates corona