BplusC in actie

Nieuws van het mt!

Personeelsbijeenkomst n.a.v. aangekondigd vertrek Willem van den Broek

Tijdens een extra personeelsbijeenkomst is door Willem van den Broek en de Raad van Toezicht van BplusC toelichting gegeven op het aangekondigde vertrek van Willem als bestuurder van BplusC. Jullie hebben van tevoren veel vragen gesteld, die tijdens de bijeenkomst zijn beantwoord. Willem is met name ingegaan op de persoonlijke beweegredenen voor zijn besluit. Edwin heeft meer verteld over hoe nu verder en het proces om een nieuwe bestuurder aan te trekken. De bijeenkomst is gestreamd en kan worden teruggekeken via deze link.

Wie: RvB/RvT | Status: 20-10-2022

Festiviteiten 15 jarig jubileum BplusC

Op 1 januari 2023 bestaat BplusC 15 jaar en dat is reden voor een feestje!
We organiseren een feestavond voor de medewerkers en zzp’ers op vrijdagavond 13 januari 2023. Met de vrijwilligers vieren we dit op dinsdag 10 januari met koffie en lekkers. Nadere details volgen op een later moment, maar zet de datum alvast in je agenda!

Wie: Alison Torrance | Status: Gepland 10 januari en 13 januari 2023.

Training Privacy in het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) - Klantenservice

Maandag 10 oktober hebben collega’s en vrijwilligers van verschillende afdelingen training over Privacy in het IDO gevolgd. Er zijn veel ervaringen gedeeld in het omgaan met privacy bij het helpen en doorverwijzen van bezoekers van het IDO. De wet- en regelgeving is ingewikkeld en het valt niet mee deze altijd goed toe te passen. Het werd weer duidelijk hoe belangrijk het is hierover goede afspraken vast te leggen en ervoor te zorgen dat door alle collega’s (in dienst en vrijwilligers) en op alle IDO locaties op dezelfde manier wordt gewerkt.

Zo is bv het werken met een toestemmingsformulier besproken. Dit is nodig als persoonsgegevens van een IDO bezoeker verwerkt, bv als je iemand helpt met het invoeren van een wachtwoord. En er is grote behoefte aan een overzicht met de samenwerkingspartners waarnaar kan worden doorverwezen. Ook kennismaken met de samenwerkingspartners staat hoog op het wensenlijstje, zodat de doorverwijzing persoonlijker en soepeler kan verlopen. Het was een nuttige bijeenkomst waar veel goede ideeën uit naar voren zijn gekomen, die verder zullen worden uitgewerkt.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Lopend

Bijlage: Handreiking Hulp bieden binnen het IDO


Deelname pilottraject Conscious Contracting

Vanuit BplusC nemen we deel aan het pilot-traject Conscious Contracting. In deze pilot gaat een groep organisaties aan de slag om hun arbeidsovereenkomsten op een menselijke en gelijkwaardige manier in te richten. We gaan werken aan nieuwe manieren om arbeidsovereenkomsten op te stellen, waarbij aandacht wordt besteed aan de belangen van álle partijen.

Contractonderhandelingen en overeenkomsten zijn vaak gericht op het uitsluiten van risico’s en geschreven vanuit het perspectief van de dominante partij, in ingewikkelde, juridische taal. Conscious Contracting is een manier om een meer gelijkwaardige en duurzame relatie met elkaar aan te gaan. Vertaald naar een overeenkomst waarin begrijpelijke (beeld)taal beschreven wordt wat partijen samen willen bereiken en gaan doen, en hoe ze om willen gaan met veranderingen en conflicten.

Het pilot-traject bestaat uit een aantal stappen:


Er was veel animo voor het pilot-traject. Uit alle aanmeldingen is een groep deelnemers samengesteld waaronder BplusC. Bij het pilot-traject worden mensen uit allerlei geledingen van de organisaties betrokken; van directie tot HR en juridisch, van marketing tot CSR en communicatie. In het projectteam namens BplusC zitten Sachar Wirl (HR-adviseur), Michael Koevoet (medewerker Communicatie) en Cindy IIdo (bestuurssecretaris). We hebben veel zin om hiermee aan de slag te gaan!


Als je het interessant vindt, kun je de pilot hier volgen. En nog leuker, je kunt je stem laten horen via deze anonieme vragenlijst! Dat kan tot donderdag 3 november a.s.

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend

Bijlage: Achtergrondinfo pilottraject Conscious Contracting

Update BplusC Gedragscode

De BplusC gedragscode is een weerspiegeling van de normen, waarden en gedragsuitingen die passen bij de kernwaarden van BplusC. De laatste versie van de BplusC Gedragscode was gemaakt in december 2016 en is met deze update aangepast aan de actualiteit.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• toevoeging kernwaarden BplusC 
• beschrijving doelstellingen 
• toevoeging ‘zowel fysiek als digitaal’ in relatie tot het feit dat medewerkers BplusC vertegenwoordigen en het visitekaartje zijn van BplusC
• apart hoofdstuk m.b.t. Kwetsbare doelgroepen (i.p.v. alleen kinderen) 
• gender inclusief taalgebruik (vermijden van woorden als hij/zij/hen/zijn/haar/hun) 

De aanpassingen zijn tot stand gekomen met instemming van de OR.

Wie: Cindy IJdo | Status: Afgerond

Bijlage: BplusC Gedragscode


Update Strategisch HR beleid

Strategisch HR beleid is een onderdeel van het organisatiebeleid en bestaat uit het geheel aan beleid, maatregelen en instrumenten met betrekking tot het personeel. De basis voor strategisch HR beleid ligt in het (strategisch) meerjarenbeleidsplan. De laatste versie van het stuk was vooral gekoppeld aan de toenmalige UVOK 2019-2021. Met deze update wordt het BplusC Strategisch HR beleid gekoppeld aan de visie van BplusC in plaats van een specifieke UVOK met een beperkte looptijd.

De aanpassingen zijn tot stand gekomen met instemming van de OR.

Wie: Cindy IJdo | Status: Afgerond

Bijlage: Strategisch HR beleid

Wijziging waarneming Linda Capel

Gedurende de afwezigheid van Linda Capel is de dagelijkse aansturing van de afdeling E&C waargenomen door Alison Torrance en van de afdeling V&F door Gerbert van Aken. De vertegenwoordiging in het mt van zowel afdeling E&C als V&F lag bij Willem van den Broek. Het aangekondigde vertrek van Willem van den Broek is reden om deze tijdelijke situatie te herzien.

Met ingang van 1 november a.s. zal Alison ook de mt taken van Linda voor de afdeling E&C voor haar rekening neemt.
Gerbert blijft actief voor BplusC in zijn huidige rol als projectleider V&F. Vanwege de grote inhoudelijke betrokkenheid van de bestuurder bij de gesprekken en besluitvorming over de toekomstige huisvesting van BplusC blijft de opvolger van Willem de afdeling V&F vertegenwoordigen in het mt (bij afwezigheid van de bestuurder wordt deze taak waargenomen door de bestuurssecretaris).

Dit is een tijdelijke oplossing, voor de duur van de afwezigheid van Linda.

Wie: Willem van den Broek | Status: 1-11-2022

Bericht van Linda Capel aan alle collega’s

Lieve collega’s,
Ik wil jullie graag laten weten hoe het met mij gaat. Ik ben sinds kort gestart met een intensief revalidatietraject, waarin ik werk aan mijn herstel onder begeleiding van een team specialisten uit verschillende disciplines. De resultaten van deze behandeling zijn zeer positief en ik heb er veel vertrouwen in dat dit mij ook gaat helpen om geheel te herstellen en mijn werk weer op te kunnen pakken. Daar werk ik in ieder geval heel hard aan!

Groetjes,
Linda

Nieuwe social media strategie BplusC

De afgelopen maanden heeft afdeling Communicatie hard gewerkt aan een nieuw plan voor onze social media-uitingen. Er zat onvoldoende structuur in onze uitingen op sociale media. We willen duidelijker gaan maken voor onze doelgroep wat we doen en waarmee we kunnen helpen; het is bekend dat als informatie herhaald wordt (door middel van vaste thema’s per maand), dat deze info beter beklijft. Hiermee professionaliseren we onze social kanalen.

Met deze contentkalender gaan we onze content een jaar vooruit inplannen aan de hand van maandthema’s. Zo hebben we een haakje om onze posts aan op te hangen en door vooruit te werken, geven we onszelf meer tijd en ruimte om waardevolle en relevante content te realiseren die onze brede doelgroep ook bereikt. We bouwen aan een online Third Place waarbij alle facetten van BplusC samenkomen.

Hoe ziet de nieuwe strategie eruit?
In de bijlage van deze mail vind je de nieuwe social mediastrategie. Hij is daarnaast ook hier in Sharepoint te vinden. Lees deze vooral door, hier staat namelijk belangrijke informatie in over het aanleveren, de spelregels en alle maandthema’s!

Communicatie zal de meeste content aanleveren en produceren, maar we willen collega's ook stimuleren om creatief mee te denken. Zie jij een thema waar je graag op zou willen aanhaken? Deel je idee met ons via dit online formulier. Ben je de link kwijt? Hij staat ook op deze plek in Sharepoint gelinkt. Zo kunnen we samen kijken naar de daadwerkelijke uitwerking van dit idee. We worden graag betrokken bij het werk van BplusC'ers en de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Heb je nog vragen?
Heb je vragen over de mogelijkheden, de strategie of wil je sparren over je ideeën? Je kan ons altijd een mail sturen, maar zoek vooral je collega’s en leidinggevende op. Inhoudelijke overwegingen en voorstellen kun je in deze gevallen altijd het beste doen met je eigen team. Heb je logistieke vragen? Dan kan je de afdeling Communicatie een mailtje sturen via communicatie@bplusc.nl.

Wie: Alison Torrance | Status: Lopend

Herhaalde oproep (tijdelijke) vervanging vertrouwenspersoon

Door omstandigheden is de huidige vertrouwenspersoon, Els Snijder, tijdelijk niet in staat haar taken uit te voeren.

Vandaar deze oproep aan alle medewerkers of een van jullie bereid is om de taken van vertrouwenspersoon (tijdelijk) waar te nemen. Wil je meer weten of heb je belangstelling neem dan contact op met afdeling HR via mail: hr@bplusc.nl of telefonisch via 071 5168 (555) of (558).

De vertrouwenspersoon krijgt een training aangeboden om deze rol goed te kunnen uitoefenen.

Voor welke zaken kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon?
Werknemers kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon als zij op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, (psychisch) geweld en agressie.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:
• Opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers die op de werkplek geconfronteerd zijn/ worden met ongewenste omgangsvormen, discriminatie, agressie en pesten
• Het analyseren van de voorvallen van ongewenst gedrag
• In overleg met de werknemer zoeken naar een bemiddelaar
• Zo nodig adviseren over en ondersteunen bij het indienen van een formele klacht
• Verwijzen naar professionele hulpverleners, indien gewenst door de werknemer
• Verzorgen van een goede klachtenregistratie
• De vertrouwenspersoon heeft geheimhouding en doet niets zonder toestemming van degene die een beroep op haar heeft gedaan
• De vertrouwenspersoon heeft geen onderzoeksbevoegdheid en velt geen oordeel

Tot (tijdelijke) vervanging is geregeld kun je terecht bij: Sachar Wirl - HR adviseur
Tel.: 071 – 5168(555) of 06 – 52625761 Email: s.wirl@bplusc.nl

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend


BplusC in het Nieuws

Maandkalender november 2022

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in november 2022 op het programma staat.