HR-nieuws

Nieuws van HR

Informatiebijeenkomst pensioen

Op 1 juli 2022 zijn alle medewerkers die vielen onder Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). We gaan er vanuit dat de medewerkers die nu nog onder pensioenfonds ABP vallen m.i.v. 1 januari 2023 ook over moeten naar POB. Definitieve informatie hierover hebben we nog niet ontvangen.
Op 24 november a.s. is er van 13:00 tot 14:30 uur een informatiebijeenkomst gepland, waarin Sylvia Lourens, bestuurder van POB, op locatie bij BplusC uitleg komt geven over het pensioenfonds. Daarna is er ook de mogelijkheid voor het stellen vragen. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot 15 november door een mail te sturen aan HR@BplusC.nl. Heb je vragen? Ook als je niet naar de bijeenkomst kunt komen, kun je die mailen aan HR.
POB is ook te volgen op LinkedIn.

Premie SPAWW 2023 vastgesteld (cao Openbare Bibliotheken)

SPAWW staat voor Stichting Private Aanvulling WW. De PAWW-regeling is voor werknemers die onder de cao Openbare Bibliotheken vallen die werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Je kunt dan een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering krijgen van de overheid, maar na maximaal 2 jaar loopt deze uitkering af. De PAWW-regeling zorgt voor een aanvulling op je uitkering. De premie voor deze regeling betaal je op grond van de cao zelf, en vind je op je loonstrook terug achter ‘Premie aanvulling WW/WGA (spaww.nl)’. Door de gezonde financiële positie van het fonds en de aanhoudende lage werkloosheid is de premie voor volgend jaar verlaagd van 0,20% naar 0,15%. Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zijn van invloed op de deelnemersbijdrage voor het jaar 2023. De huidige ontwikkelingen leiden tot de lagere deelnemersbijdrage in 2023. Goed nieuws dus!

Generiek functieboek OB/KE

Half september hebben jullie de brief m.b.t. de koppeling van je BplusC functie aan een functie uit het generieke functieboek OB/KE ontvangen. We hebben al veel brieven retour gekregen, maar hebben ook de vraag gehoord waarom er ondertekend moet worden. Graag lichten we dit toe. Vanuit de cao zijn wij verplicht om onze medewerkers te informeren. Door te vragen om ondertekening, hebben we een bevestiging dat de informatie ontvangen en gelezen is. We gaan er vanuit dat als je vragen hebt, je eerst in gesprek gaat met je leidinggevende en pas tekent als het je duidelijk is waarvoor je tekent. Neem bij vragen of onduidelijkheden dus vooral even contact op met je leidinggevende voor toelichting!

In dienst:

Gijs van Iterson (medewerker facilitair)
Max Langenhoff (medewerker facilitair)
José van der Veer (klantadviseur C)
Paul van der Meer (klantadviseur B)
Madelon van Grondel (oproepkracht I&O)

Uit dienst:

Janneke Hoeben (cultuurcoach b)
Robert van den Bosch (docent muziek)