Digitale geletterdheid

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Daarom is het belangrijk dat ouders en professionals samenwerken aan  mediaopvoeding om kinderen digitaal geletterd groot te brengen.

Zoek en bestel

37% van de peuters en kleuters heeft thuis al geregeld een smartfone in handen. Spelletjes met beweging, kleur en geluid zijn favoriet. Media zijn leuk en kinderen kunnen er veel van leren. Het is daarbij wel belanfgrijk dat kinderen de verschillende media binnen een veilige (digitale) omgeving kunnen ontdekken. (bron: mediawijsheid.nl)

Met onze projecten willen we een brug slaan tussen de kinderopvang en ouders. Middels de workshops en trainingen willen we informeren over het gebruik van digitale media bij jonge kinderen en beantwoorden veel gestelde vragen zoals: Waar vind ik geschikte apps voor peuters, kleuters en schoolkinderen? En hoeveel schermtijd is geschikt voor welke leeftijd. Daarnaast willen we de organisatie stimuleren een eigen visie en beleid te ontwikkelen ten aanzien van digitale geletterdheid. Zodat door de gehele organisatie dezelfde mediaopvoeding wordt gehanteerd.

In de kinderopvang
De digitale geletterdheid gaat over de allerkleinsten die al snel hun weg weten te vinden in de digitale wereld. Dreumesen, peuters en kleuters swipen al snel naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Tijdens de workshops, scholing en inspiratie op het gebied van digitale geletterdheid van BplusC staat het verkennen van educatieve apps, gebruik van verschillende media en discussie centraal. Gezamenlijke mediaopvoeding is het uitgangspunt en hoe we daarbij media bewust en in balans in kunnen zetten in de kinderopvang.