Digitale geletterdheid

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Daarom is het belangrijk dat ouders en professionals samenwerken aan  mediaopvoeding om kinderen digitaal geletterd groot te brengen.

Zoek en bestel

‘’Kinderen leven met digitale technologie en media en beschouwen het als vanzelfsprekend. Als ze media en techniek goed leren inzetten, profiteren ze van de kansen die het te bieden heeft’.

BplusC wil kinderen en jongeren nu en in de toekomst mee laten doen in een wereld vol media. Daarom hebben we vanaf het schooljaar 2022/2023 lessen die het onderwijs voorziet van lesmateriaal rondom digitale geletterdheid. Daarbij sluiten we aan op de 21e-eeuwse vaardigheden die belangrijk zijn voor leerlingen nu en in de toekomst.

In het basisonderwijs
Wil jij graag in jouw les aandacht besteden aan digitale geletterdheid, maar heeft jouw school hier de materialen of het budget niet voor? Of heb je geen tijd om zelf een les te bedenken? Dan zijn onze lessen iets voor jou! Voor elke klas hebben we een lesaanbod. De les(sen) worden gegeven door een vakdocent die een leskist meebrengt, voorzien van alle werkbladen en apparatuur. Vraag snel je projecten aan via Zoek-en-Bestel!

Peuter en kleuters
37% van de peuters en kleuters heeft thuis al geregeld een smartphone in handen. Spelletjes met beweging, kleur en geluid zijn favoriet. Media zijn leuk en kinderen kunnen er veel van leren. Het is daarbij wel belangrijk dat kinderen de verschillende media binnen een veilige (digitale) omgeving kunnen ontdekken. (bron: mediawijsheid.nl)

Met onze projecten willen we een brug slaan tussen de kinderopvang en ouders. Middels de workshops en trainingen willen we informeren over het gebruik van digitale media bij jonge kinderen en beantwoorden veel gestelde vragen zoals: Waar vind ik geschikte apps voor peuters, kleuters en schoolkinderen? En hoeveel schermtijd is geschikt voor welke leeftijd. Daarnaast willen we de organisatie stimuleren een eigen visie en beleid te ontwikkelen ten aanzien van digitale geletterdheid. Zodat door de gehele organisatie dezelfde mediaopvoeding wordt gehanteerd.

In de kinderopvang
De digitale geletterdheid gaat over de allerkleinsten die al snel hun weg weten te vinden in de digitale wereld. Dreumesen, peuters en kleuters swipen al snel naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Tijdens de workshops, scholing en inspiratie op het gebied van digitale geletterdheid van BplusC staat het verkennen van educatieve apps, gebruik van verschillende media en discussie centraal. Gezamenlijke mediaopvoeding is het uitgangspunt en hoe we daarbij media bewust en in balans in kunnen zetten in de kinderopvang.