Ondernemingsraad

Verkiezingen | Pilot taakbeleid

Nieuws van de ondernemingsraad

Ook de ondernemingsraad wordt natuurlijk geconfronteerd met de tand des tijds. En deze tand hakt erin, kun je wel zeggen. Het geeft soms de indruk, dat er stilte is, maar dat is schijn, want het leven gaat natuurlijk “gewoon” door. Weliswaar moeten veel medewerkers van BplusC veel extra tijd en energie steken in de voortgang van het werk, maar het gaat allemaal door.

De ondernemingsraad heeft ook een aantal onderwerpen op de agenda staan, die we in de gaten mogen houden en dat is in de eerste plaats de verkiezingen. We zijn op zoek naar een nieuwe bezetting van de twee plaatsen voor afdeling Lessen & Cursussen en een plaats voor de Klantenservice. De verkiezingen zijn gepland voor 25 juni a.s. Aarzel niet om een van de or-leden hierover te benaderen, als je meer informatie wilt hebben.

Een ander onderwerp is het taakbeleid. De pilot, waar de or begin dit seizoen mee heeft ingestemd voor een periode van een jaar, wil de ondernemingsraad graag zo goed mogelijk evalueren. Hoewel wij de indruk hebben, dat de meer specifieke werkzaamheden rondom dit taakbeleid op dit moment stil liggen, is er voor het ingaan van de stilteperiode, al veel werk in het kader van dit taakbeleid verzet en het is belangrijk om daar goed op te reflecteren.
Hoe we dat gaan doen, staat nog niet vast. De or denkt aan een meeting online met een aantal docenten, die specifieke werkzaamheden hebben verricht. Zodra we daar actie op gaan ondernemen, horen jullie van ons.

Wim de Ru