Taalinformatiedagen Language Information Days

Maak online kennis met onze docenten en krijg advies over de beste cursus voor jou

Heb je altijd al een vreemde taal willen leren? Of zoek je een cursus Nederlands als tweede taal? Bezoek onze (online) Taalinformatiedagen! 

* English below *

Maak tussen 20.00-22.00 uur online kennis met onze docenten. Test je taalniveau en krijg advies over welke cursus het best bij jou past. 

Aanmelden kan via klantenservice@BplusC.nl of 0900–2323000 (gebruikelijke belkosten).

Telefonisch intakegesprek
Onze collega’s maken ook graag een afspraak voor een telefonisch in
takegesprek met de docent voor het bepalen van jouw startniveau.

Op zaterdag 5 september is er nog een Taalinformatiedag, van 14.00-16.00 uur. 

Je kunt bij de BplusC Volksuniversiteit kiezen uit een groot aantal taalcursussen: van Duits tot Nieuwgrieks, van beginnerscursussen tot vakantiecursussen. Je leert spreken, luisteren, schrijven en lezen in een vreemde taal. Iedereen is welkom, ongeacht vooropleiding of leeftijd. Plezier staat voorop.

Language Information Day

Have you always wanted to learn a foreign language? Are you looking for a Dutch language course? Visit our online Languages Information Day!

A frequent question is: 'which course is the best for me to enroll on?' To help you answer this question BplusC organizes this Language Information Day. You can meet and talk with a number of our language teachers between 8 p.m. and 10 p.m. They can quickly assess what course would suit you best.

You can register via klantenservice@BplusC.nl or 0900-2323000.
Our colleagues are also happy to make an appointment for an intake by phone with the teacher to determine the right level for you.

On Saturday 5 September there will be another online Language Information Day, from 2 p.m. to 4 p.m.

You can choose from a large number of language courses at the BplusC Volksuniversiteit: from Dutch to Japanese, Arabic and Italian, from beginners' courses to holiday courses. You learn to speak, listen, write and read in a foreign language. Everyone is welcome, regardless of previous education or age. Fun comes first.

Terug naar het overzicht