Expositie

Expositie: "Samen Creatief" - Deelnemers Rivierduinen

Medio februari/april komt er in de Leidse bibliotheek een bijzondere expositie van schilderijen, tekeningen en kunstwerken.

Deze schilderijen, tekeningen en kunstwerken zijn gemaakt in het atelier door deelnemers met autisme. Er is geen werk hetzelfde.

 

In het atelier wordt op ambachtelijke wijze gewerkt in een ontspannen omgeving, waar ruimte is voor ieder individu om eigen ideeën en initiatieven uit te werken tot een product. Er is aandacht en hulp om deelnemers te stimuleren bij een creatieve dagbesteding. Men krijgt met deze begeleiding meer inzicht in het eigen kunnen en het werken met creatieve materialen helpt bij het vergroten van zelfvertrouwen.

 

In het atelier  zijn verschillende voorbeelden beschikbaar als men het moeilijk vindt om zelfstandig creatieve activiteiten te ondernemen. Daarbij is er tijd om samen met de persoon te ontdekken waar de belangstelling naar uit gaat en met welke materialen men zou willen werken.  Er bestaat de kans om te leren in het atellier met verschillende materialen om te gaan.  Een diversiteit aan materialen is altijd beschikbaar.

 

Gedurende het jaar wordt er in de uitvoering en bij de materialen gezocht naar hetgeen het beste bij het seizoen past.

 

De ruimte en begeleiding is laagdrempelig. Het is de bedoeling dat de personen de eigen mogelijkheden leren kennen en daarmee op een creatieve manier aan de slag gaan

Terug naar het overzicht