Expositie

Expositie Neo Symbolisme

Neo-Symbolisme is een kunststroming die de verborgen waarheid tussen de kunstenaar en zijn inspiratie weergeeft. Zij stoelt op het Symbolisme dat tussen 1880 en 1910 haar hoogtepunt had. Kunst begint waar de mythe tot leven komt.  

 

Deze Leidse kunststroming is opgericht door Paul Dentz, Justus Donker, Dick Bakhuizen van den Brink en Jakob Kanbier (detail van zijn werk te zien op de afbeelding).

Het is allemaal begonnen in mei 1989 met het ophangen van een spandoek aan de gevel van het Stedelijk museum in Amsterdam. De conservator mevrouw Dippel heeft de kunstenaars ontvangen en nam tevens het manifest van de kunststroming in ontvangst. Een manifest dat ook in het archief de Lakenhal is opgenomen. De stroming is al die jaren levensvatbaar gebleken, exposities volgden en ook vond in 1992 een TV optreden plaats. In 2019 was hun dertig jarige jubileum.

Op de expositie in Het Leidse Volkshuis is een vijftigtal doeken te zien. 

Terug naar het overzicht