Expositie

Bijenhotel door de heer Wim Pompe

Van 18 maart tot en met 1 juni 2022 exposeert de heer Wim Pompe in de vitrinekasten in bieb Merenwijk zijn "Bijenhotels". 

Waarom een bijenhotel?    

Bijen worden in hun voortbestaan bedreigd. Bijen bestuiven bloemen en zorgen zo voor vruchten, groenten, zaden. Met een bijenhotel (of nestblok) biedt je een bijensoort nestgelegenheid.

Als je een bijenhotel ophangt, help je de natuur écht een handje. Bovendien is het leuk om ze bezig te zien.

 

Welke bijen?

De bewoners van een bijenhotel worden solitaire bijen, metselbijen, of wilde bijen genoemd. Deze bijen leven op zichzelf, dus niet in een groep, zoals de honingbij. Zij maken ook geen honing. En er is geen koningin.

Het nest maken ze o.a. in holtes in hout. In zo’n holte legt de bij een voedselvoorraad aan. Op dit hoopje voedsel (nectar/stuifmeel) legt zij een ei. Vervolgens metselt zij in de boorgang een wandje. Daarbij worden onder andere klei, hars, zeer kleine kiezelsteentjes en of stukjes schelp/bladgroen gebruikt.

 

Meerder kamers

In elke holte/boorgang worden meerdere eitjes gelegd. Elk eitje in een aparte kamer. Zij begint achteraan en gaat door tot de holte gevuld is. Uit 70 boorgaten kunnen per seizoen dus een paar honderd bijen komen.       

 

100 dagen

De eitjes komen na een paar dagen al uit. Daarna kan het tot ca. 100 dagen duren voordat de bij volgroeid is. De bij in wording eet dan van de voedselvoorraad. Vervolgens breekt de nieuwe bij het gemetselde muurtje (deels) af, en vliegt hij/zij uit.

 

Maar éven buiten

Na het uitvliegen leeft de solitaire bij nog 5 tot 6 weken. In deze tijd doet hij/zij haar belangrijke werk:

  • bloemen bestuiven
  • voor nageslacht zorgen.

De bij wordt actief als het buiten minimaal 15 graden is, liefst met zonneschijn.

 

Van het platte land naar de tuin

Solitaire bijen vind je tegenwoordig vaak in stad of dorp. Daar in de tuinen komen meer bloemsoorten voor, en beter verspreid over het seizoen. Én er worden geen insecticiden gebruikt.

Er zijn late- en vroege bijen. Bloemen zijn dus welkom in de lente, zomer en najaar.

 

Makkelijke huisdieren

Van solitaire bijen heb je absoluut geen last. Ook steken ze niet. Als je er niet op let, merk je bijna niet dat ze er zijn. Ook al sta je met je neus op het bijenhotel, ze doen je niets.

Soms komen koekoeksbijen op bezoek. En andere gasten die zelf geen nest maken.

 

Veel soorten

Er zijn ca. 350 soorten bijen. Ongeveer 10% daarvan maakt gebruik van bijenhotels. Metselbijen zijn zeer goede bestuivers. De kleine soorten (1 ½ mm groot!) kunnen in de kleinste bloemen komen. De wat grotere rosse metselbij nestelt in een boorgang van ca. 8 mm doorsnee.

 

Aan de  muur

Hang het hotel op aan een schroef of spijker. Hoewel het metselwerk van  de bij tegen regen kan, is enige beschutting gewenst. Voorts is een paar uur zon per dag op het hotel van belang. Zorg ook voor geschikte bloemen in de buurt. Liefst verspreid over het seizoen, van het vroege voorjaar tot in het late najaar.

Terug naar het overzicht