Vacatures en stages

Vrijwilliger consulent Taalhuis spreekuur

In de regio Leiden hebben ruim 50.000 mensen zoveel moeite met lezen en schrijven of Nederlands begrijpen dat ze onvoldoende kunnen functioneren in de samenleving, thuis en op de werkvloer.
Anders gezegd: 1 op de 9 inwoners is laaggeletterd.

Om bij te dragen aan de bevordering voor geletterdheid in de regio werd het Taalhuis BplusC ingericht. Het Taalhuis is er voor iedereen die zijn vaardigheid in lezen, schrijven of Nederlands spreken wil vergroten, of die een ander daarbij begeleidt.

In het Taalhuis inloopspreekuur adviseert de consulent de bezoekers over een geschikte taalles of taalhulp. Ook wie belangstelling heeft om vrijwillige taaltrainer te worden is van harte welkom.

Taken:

 • Intakegesprekken voeren en taaltesten afnemen
 • Inventariseren van de taalvraag (niveau, mogelijkheden
  en doelen van de cursist in spé)
 • Bemiddelen bij of doorverwijzen naar passend taalaanbod (bijv. taalmaatjesproject, regulier onderwijs of een andere taalaanbieder)
 • Bezoekers wegwijs maken in de Taalhuis boekencollectie
 • Bezoekers ondersteunen bij gebruik van de digitale taaloefenprogramma’s die in het Taalhuis worden aangeboden
 • Doorverwijzen van nieuwe vrijwilligers naar een passende organisatie

Functie eisen:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Ervaring in de omgang met laaggeletterden/anderstaligen
 • Kennis van het taalaanbod in de regio Leiden
 • Kunnen inschatten van taalniveau

De taalconsulent neemt verplicht deel aan de Basistraining voor Taalvrijwilligers, een introductiecursus van 3 bijeenkomsten.

Locatie/tijd:
Taalhuis, BplusC bibliotheek Nieuwstraat
Dinsdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur
Woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur
Donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur

Tijdsbeslag:
Minimaal eens per week 3 uur.

Stuur uw sollicitatie naar:
e: taalhuis@bplusc.nl
t: 0900 - 2323000

____________________