algemene informatie

BplusC

Vanaf 2008 zijn Bibliotheken Leiden & Leiderdorp, Leidse Volksuniversiteit K&O, Het Leidse Volkshuis, Muziekschool Leiden en Omstreken samen verder gegaan onder de naam Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur, kortweg BplusC. 

De missie van BplusC is: 

BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis.

De visie van BplusC luidt:

  • We zijn er voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig
  • Kwaliteit is waar we voor staan
  • Wat we doen is relevant
  • We stralen creativiteit uit
  • We doen het samen
  • En dat laten we zien

Statutaire naam: Stichting Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur
KvK nummer: 27310808
BTW nummer: NL818869033
Postadres: Postbus 4035,2301 RA, Leiden
Algemene e-mailadresinfo@bplusc.nl
Namen bestuursleden: De heer Wïllem van Moort
Namen leden Raad van Toezicht: mevrouw Gerda van den Berg (vz), mevrouw Els van Eijck van Heslinga, mevrouw Christine Smittenaar, de heer Bastiaan Vinkenburg, de heer Daniel Mandel

Doelstelling van de organisatie (zoals in statuten of KvK of statuten)

Stimuleren van de individuele en collectieve mogelijkheden tot ontwikkeling en
ontplooiing op het gebied van maatschappelijke en culturele vorming

BplusC voldoet aan de ANBI status

Jaarverslag of samenvatting hiervan: Download jaarverslag
Jaarrekening of samenvatting hiervanDownload jaarrekening
Beloning beleid: cao’s waaronder personeel valt: afhankelijk van de aard van de werkzaamheden ofwel de cao Bibliotheken dan wel de cao Kunst Educatie
Vacatieregeling Bestuur en Leden Raad van Toezicht die op verzoek ter inzage is: Alleen Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding

Algemeen