Tarieven Muziek Leiden

Tarieven muziek cursusjaar 2018-2019

  • De lessen zijn altijd jaarcursussen, tenzij anders vermeld.
  • Bij uitval van meer dan drie lessen van een jaarcursus, krijgt u aan het eind van het cursusjaar lesgeldrestitutie over de vervallen lessen die het aantal van drie te boven gaan.
     
  • Het tarief dat u dient te betalen is afhankelijk van uw woonplaats, leeftijd, bruto gezinsinkomen (dit geldt alleen voor leerlingen uit Wassenaar) en de lesvorm.
     
  • Voor leerlingen die niet in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Wassenaar wonen, geldt automatisch het Tariefgroep ‘overige gemeenten’.

Voor leerlingen uit Leiden

Lesvorm/Tarief A - Orkesten, koren en ensembles
Algemeen € 278,00
Leerlingen die zang- of een instrumentale les volgen bij BplusC € 124,00
   
Lesvorm/Tarief C - Onderwijs in een grote groep
Met minimaal 4 leerlingen, 60 minuten per week studeren, leren en spelen.
1. tot 21 jaar € 545,00 of 10 x € 54,50
2. 21 jaar en ouder € 816,00 of 10 x € 81,60
   
Lesvorm/Tarief D - Onderwijs in kleine groepen
De eerste drie lesjaren worden de leerlingen zoveel mogelijk ingedeeld in groepjes van maximaal drie leerlingen; twee leerlingen krijgen 40 minuten les, drie leerlingen 60 minuten.
Lesvorm/Tarief D - Individuele les, één keer per twee weken - Leiden
Gevorderde leerlingen kunnen ervoor kiezen om niet wekelijks, maar één keer per twee lesweken les te krijgen. Lestijd: 40 minuten per twee lesweken
1. tot 21 jaar € 664,00 of 10 x € 66,40
2. 21 jaar en ouder € 971,00 of 10 x € 97,10
   
Lesvorm/Tarief E - Individuele lessen
Lestijd: 30 minuten per week
1. tot 21 jaar € 784,00 of 10 x € 78,40
2. 21 jaar en ouder € 1.129,00 of 10 x €112,90
   
Lesvorm/Tarief F - 10 lessenkaart 
Voor de gevorderde leerling vanaf ongeveer 21 jaar. U wordt ingedeeld bij een docent waarmee u lesafspraken maakt voor individuele lessen van 30 minuten. Maximaal één leskaart per cursusjaar.
2. 21 jaar en ouder € 390,00 of 10 x € 39,00
   
Lesvorm/Tarief G - 15 lessenkaart 
Voor de gevorderde leerling vanaf ongeveer 21 jaar. U wordt ingedeeld bij een docent waarmee u lesafspraken maakt voor individuele lessen van 30 minuten. Maximaal één leskaart per cursusjaar.
2. 21 jaar en ouder € 564,00 of 10 x € 56,40
   
Lesvorm/Tarief H - Individuele les, één keer per twee weken 
Gevorderde leerlingen kunnen ervoor kiezen om niet wekelijks, maar één keer per twee lesweken les te krijgen. Lestijd:30 minuten per twee lesweken
1. tot 21 jaar € 424,00 of 10 x € 42,40
2. 21 jaar en ouder € 609,00 of 10 x € 60,90
   
 
   
Lesvorm/Tarief L - Talentenklas 
1. tot 21 jaar € 1021,00 of 10 x € 102,10
   
Lesvorm/Tarief N - Opstapcursus, Opfriscursus
1. tot 21 jaar € 127,50
2. 21 jaar en ouder € 182,00

Korting

Gegevens over korting vindt u hier.

Eventuele kortingen worden berekend bij inschrijving, behalve voor muziek en dans. Deze worden begin oktober berekend en gelden voor het lopende cursusjaar.

Korting op korting is niet mogelijk!

Mensen uit Leiden en Leiderdorp met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de kortingsregeling van hun gemeente.

Voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen in Leiden, Leiderdorp en Oegsgeest waar thuis geen geld is voor lessen kan bij het Jeugdcultuurfonds een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage.
Voor meer informatie zie jeugdfondssportencultuur.nl 

Plaatsing

Of lessen kunnen beginnen of een cursus kan doorgaan, hangt af van het aantal deelnemers. BplusC behoudt zich het recht voor (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) lessen of cursussen uit te stellen, te annuleren of een alternatief aanbod te doen. De beslissing over plaatsing, indeling bij een bepaalde lessoort en duur van de lessen berust bij het hoofd afdeling Lessen & Cursussen. Leerlingen die al les hebben, worden in het volgend seizoen met voorrang geplaatst.

Tarieven