Tarieven Muziek

Tarieven muziek

Korting

Tarieven muziek cursusjaar 2018-2019

  • De lessen zijn altijd jaarcursussen, tenzij anders vermeld.
  • Het tarief dat u dient te betalen is afhankelijk van uw woonplaats, leeftijd, bruto gezinsinkomen (dit geldt alleen voor leerlingen uit Wassenaar) en de lesvorm.
  • Voor het bruto gezinsinkomen geldt: het totaal van alle voor het gezin geldende bruto inkomsten (inclusief bijverdiensten, inkomen van partner, alimentatie, opbrengst uit vermogen enz.), maar exclusief kinderbijslag.
  • De tarieven gelden voor leerlingen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
  • Voor thuiswonende kinderen vanaf 21 jaar geldt het eigen inkomen.
  • Voor leerlingen die niet in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Wassenaar wonen, geldt automatisch het Tariefgroep ‘overige gemeenten’.

Korting

Gegevens over korting vindt u hier. Eventuele kortingen worden berekend bij inschrijving, behalve voor muziek en dans. Deze worden begin oktober berekend en gelden voor het lopende cursusjaar. Korting op korting is niet mogelijk!

Mensen uit Leiden en Leiderdorp met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de kortingsregeling van hun gemeente.

Voor  kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest waar thuis geen geld is voor lessen kan bij het Jeugdcultuurfonds een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage.
Voor meer informatie zie jeugdfondssportencultuur.nl

Plaatsing

Of lessen kunnen beginnen of een cursus kan doorgaan, hangt af van het aantal deelnemers. BplusC behoudt zich het recht voor (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) lessen of cursussen uit te stellen, te annuleren of een alternatief aanbod te doen. De beslissing over plaatsing, indeling bij een bepaalde lessoort en duur van de lessen berust bij de manager Educatie. Leerlingen die al les hebben, worden in het volgend seizoen met voorrang geplaatst.

Tarieven