Tarieven Muziek

Tarieven muziek cursusjaar 2017-2018

De lessen zijn altijd jaarcursussen, tenzij anders vermeld.

Het tarief dat u dient te betalen is afhankelijk van uw woonplaats, leeftijd, bruto gezinsinkomen (dit geldt alleen voor leerlingen uit Wassenaar) en de lesvorm.
Voor het bruto gezinsinkomen geldt: het totaal van alle voor het gezin geldende bruto inkomsten (inclusief bijverdiensten, inkomen van partner, alimentatie, opbrengst uit vermogen enz.), maar exclusief kinderbijslag. De tarieven gelden voor leerlingen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Voor thuiswonende kinderen vanaf 21 jaar geldt het eigen inkomen.
Voor leerlingen die niet in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Wassenaar wonen, geldt automatisch het Tariefgroep ‘overige gemeenten’.

Leerlingen uit Leiden

De volgende lesvormen zijn mogelijk:

Lesvorm/Tarief A - Orkesten, koren en ensembles - Leiden

Algemeen

€ 267,00

Leerlingen die zang- of een instrumentale les volgen bij BplusC    € 119,00

           

Lesvorm/Tarief C - Onderwijs in een grote groep - Leiden    

Met minimaal 4 leerlingen, 60 minuten per week studeren, leren en spelen.

1. tot 21 jaar

€ 534,00 of 10 x € 53,40

2. 21 jaar en ouder

€ 785,00 of 10 x € 78,50

 

Lesvorm/Tarief D - Onderwijs in kleine groepen - Leiden

De eerste drie lesjaren worden de leerlingen zoveel mogelijk ingedeeld in groepjes van maximaal drie leerlingen; twee leerlingen krijgen 40 minuten les, drie leerlingen 60 minuten.

Lesvorm/Tarief D - Individuele les, één keer per twee weken - Leiden

Gevorderde leerlingen kunnen ervoor kiezen om niet wekelijks, maar één keer per twee lesweken les te krijgen. Lestijd: 40 minuten per twee lesweken

1. tot 21 jaar

€ 651,00 of 10 x € 65,10

2. 21 jaar en ouder

€ 934,00 of 10 x € 93,40

 

Lesvorm/Tarief E - Individuele lessen - Leiden

Lestijd:     30 minuten per week

1. tot 21 jaar

€ 769,00 of 10 x € 76,90

2. 21 jaar en ouder

€ 1.086,00 of 10 x €108,60

 

Lesvorm/Tarief F - Tienlessenkaart - Leiden

Voor de gevorderde leerling vanaf ongeveer 21 jaar. U wordt ingedeeld bij een docent waarmee u lesafspraken maakt voor individuele lessen van 30 minuten. Maximaal één leskaart per cursusjaar.

2. 21 jaar en ouder

€ 375,00 of 10 x € 37,50

 

Lesvorm/Tarief  G - Vijftienlessenkaart - Leiden

Voor de gevorderde leerling vanaf ongeveer 21 jaar. U wordt ingedeeld bij een docent waarmee u lesafspraken maakt voor individuele lessen van 30 minuten. Maximaal één leskaart per cursusjaar.

2. 21 jaar en ouder

€ 542,00 of 10 x € 54,20

 

Lesvorm/Tarief H - Individuele les, één keer per twee weken - Leiden

Gevorderde leerlingen kunnen ervoor kiezen om niet wekelijks, maar één keer per twee lesweken les te krijgen. Lestijd:30 minuten per twee lesweken

1. tot 21 jaar

€ 416,00 of 10 x € 41,60

2. 21 jaar en ouder

€ 586,00 of 10 x € 58,60

 

Lesvorm/Tarief J - Groepsonderwijs cello en viool voor jonge kinderen - Leiden

Maximaal vier kinderen per groep. Lestijd: 45 minuten per week

1. tot 21 jaar

€ 498,00 of 10 x € 49,80

 

Lesvorm/Tarief L - Talentenklas - Leiden

1. tot 21 jaar

€ 1001,00 of 10 x € 100,10

 

Lesvorm/Tarief N - Opstapcursus, Opfriscursus - Leiden

1. tot 21 jaar

€ 125,00

2. 21 jaar en ouder 

€ 175,00

Korting

Gegevens over korting vindt u hier.

Voor  kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen in Leiden waar thuis geen geld is voor lessen kan bij het Jeugdcultuurfonds een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage. Voor meer informatie zie www.jeugdcultuurfonds.nl/aanvraag/

Plaatsing

Of lessen kunnen beginnen of een cursus kan doorgaan, hangt af van het aantal deelnemers. BplusC behoudt zich het recht voor (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) lessen of cursussen uit te stellen, te annuleren of een alternatief aanbod te doen. De beslissing over plaatsing, indeling bij een bepaalde lessoort en duur van de lessen berust bij de manager Educatie. Leerlingen die al les hebben, worden in het volgend seizoen met voorrang geplaatst.

 

Tarieven

Tarieven Muziek