Bibliotheektarief Scholen/Kindercentra

Abonnementen binnen de gemeenten Leiden en Leiderdorp

 

► Abonnement I

Kindercentra (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven)
Primair Onderwijs
Buitenschoolse Opvang

Voorwaarden:

 • abonnement per school
 • Leiden: maximaal 2 objecten per kind
 • Leiderdorp 30 objecten per groep
 • leentermijn van 6 weken
 • bibliotheekpas voor iedere groep op naam van de instelling en leerkracht/groep
 • bibliotheekpassen blijven in de bibliotheek

Kosten (per schooljaar):

< 100 kinderen/kindplaatsen € 75,00
101 - 200 kinderen € 110,00
201 - 400 kinderen € 180,00
> 400 kinderen € 250,00
introductieles in de bibliotheek € 12,50

 

► Abonnement II

Voortgezet Onderwijs
Voorgezet Speciaal Onderwijs
Overige instellingen

Voorwaarden:

 • maximaal 50 objecten in Leiden of 30 objecten in Leiderdorp
 • leentermijn van 6 weken
 • een bibliotheekpas op naam van de instelling en leerkracht of groep
 • de bibliotheekpas blijft in de bibliotheek

Kosten: € 35,- per jaar per klas / docent

Abonnementen buiten de gemeenten

► Abonnement III

Alle instellingen

Voorwaarden:

 • maximaal 50 objecten in Leiden of 30 objecten in Leiderdorp
 • leentermijn van 6 weken
 • een bibliotheekpas op naam van de instelling en leerkracht of groep
 • de bibliotheekpas blijft in de bibliotheek

Kosten: € 65,- per jaar

Tarieven