Klachtenprocedure

BplusC streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.
Bent u ontevreden over onze diensten neem dan contact op met de klantenservice van BplusC.

Indien u een officiële klacht wilt indienen, kunt u de klachtenprocedure opvragen bij de klantenservice.

e-mail: klantenservice@bplusc.nl
telefoon: 0900 23 23 000

Algemene voorwaarden