Algemene voorwaarden muziek

Inschrijven

Inschrijven voor muzieklessen kan het gehele jaar door maar als u (of uw kind) direct na de zomerstop wilt starten met individuele of kleine groeps muzieklessen verzoeken wij u vriendelijk om voor 1 juli in te schrijven. Dit biedt BplusC de kans om u (of uw kind) in de zomer maanden in te roosteren bij de desbetreffende docent. U krijgt 1 week voordat de lessen beginnen schriftelijk bericht over uw plaatsing.
Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de lesvormen en tarieven.

Zie hier een overzicht van de lesvormen en tarieven muziek

Bevestiging inschrijven muziek

Wij streven ernaar u binnen vijf werkdagen na inschrijving een bevestiging toe te sturen. Tevens ontvangt u zo spoedig mogelijk een plaatsingsbrief. Dit is een voorlopige plaatsing, de dag en tijd kunnen nog in overleg met de docent gewijzigd worden.

Uitschrijven afdeling muziek

Als u zich inschrijft voor jaarcursussen individueel onderwijs en onderwijs in kleine groepen en/of ensembles, koren en orkesten blijft u ingeschreven tot wederopzegging, ook voor het daaropvolgende seizoen. U kunt een doorlopende inschrijving van een muziekles zonder opzegtermijn of administratiekosten stopzetten mits u opzegt voor 1 oktober van het nieuwe seizoen, zie de algemene voorwaarden.  

Instrumenten

Bij instrumentale cursussen dient u zelf te zorgen voor een instrument. Nadere informatie over instrumentenhuur leest u op pagina verhuur hier.

Voorwaarden opstap- en opfriscursus

 • De cursus is docent- en leerlinggebonden;
 • De vijf lessen worden aaneengesloten (wekelijks) gepland en opgenomen;
 • De deelname aan de cursus is eenmalig; er kan slechts één opstap- / opfriscursus per leerlingen worden gevolgd;
 • In geval van verhindering van de docent zal indien mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les per SMS, dan wel per e-mail afgelast. Uiteraard zal deze les dan alsnog gegeven worden;
 • Restitutie is niet mogelijk.

Voorwaarden 10- en 15-lessenkaarten voor leerlingen

 • De lessenkaart is docent- en leerlinggebonden;
 • De lessen worden steeds per drie tot vijf keer in overleg ingepland;
 • De lessen worden verdeeld over het seizoen opgenomen, tenzij vooraf anders afgesproken met de docent;
 • De lessenkaart is één seizoen geldig;
 • Per vijf lesafspraken mag er één keer een les wegens verhindering worden verzet;
 • Bij verhindering van de leerling dient de les uiterlijk 48 uur van tevoren te worden afgezegd bij de docent, of indien niet bereikbaar bij BplusC, bij de cursusadministratie via Cursusadministratie@BplusC.nl of via 0900-2323000. Bij te late afmelding wordt de les als gegeven beschouwd;
 • In geval van verhindering van de docent zal indien mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les per SMS, dan wel per e-mail afgelast. Uiteraard zal deze les dan alsnog gegeven worden;
 • Restitutie is niet mogelijk.

 

Algemene voorwaarden