Voorwaarden bibliotheek

Inschrijven

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de bibliotheek. Een uitgebreid uitleenreglement is verkrijgbaar bij de klantenservice in de bibliotheken en als PDF hier te downloaden. U kunt zich alleen inschrijven met een geldig identiteitsbewijs. Het inschrijven van kinderen jonger dan 13 jaar dient te gebeuren door een wettelijke vertegenwoordiger. Uw inschrijving geldt tot wederopzegging.

Uitschrijven

Opzegging in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd is op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. Bij restitutie van het abonnement wordt er € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalen

Als u zich inschrijft bij de bibliotheek, kunt u het lidmaatschap zowel contant als met de pin betalen. Voor het verlengen van uw lidmaatschap kunt u bij inschrijving een incasso afgeven of u ontvangt een factuur. Als u de verlenging van uw lidmaatschap niet opzegt voor de nieuwe termijn ingaat, wordt de inschrijving als verlengd beschouwd.

Korting

Mensen uit Leiden en Leiderdorp met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de kortingsregeling van hun gemeente.

Lenen

Alleen met een persoonsgebonden bibliotheekpas kunt u media lenen. Uitlening kan worden geweigerd als u een openstaande factuur of te-laat-gelden nog niet betaald heeft (meer dan € 10,-) of nog in het bezit bent van media waarvan de leentermijn verstreken is.

Verlies/beschadiging

U dient de bibliotheek direct in kennis te stellen van verlies, diefstal of beschadiging van uw bibliotheekpas. De kosten voor een nieuwe bibliotheekpas komen voor uw rekening. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed beheer van de op de bibliotheekpas geleende media. Verloren, gestolen of beschadigde media dient u te vergoeden.

Verhuizen

Adreswijzigingen dient u zo snel mogelijk door te geven aan de klantenservice van de bibliotheek.

Algemene voorwaarden